The FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences is indexed in Chemical Abstracts, Analytical Abstracts, International Pharmaceutical Abstracts, Excerpta Medica (EMBASE), Scopus and Thomson Reuters FABAD has been published as electronic journal since January 30, 2015


Last Issue

2018 – Volume 43, Issue 2

This issue is published electronically on April 2018

CONTENTS

Research Articles

Antioxidant, Proteinase Inhibitory and Membrane Stabilization Potentials of Moringa oleifera Seed Oil

Olubunmi ATOLANI*,**,°, Olufunke Esan OLORUNDARE*** ,Ayembe Njan ANOKA***, Adedamola Oluwatomiwa OSIN** and S.A BILIAMINU****

* Department of Chemistry, University of Ilorin, P.M.B. 1515, Ilorin, Nigeria
**Department of Chemical Sciences, Redeemer’s University, Ede, Osun State, Nigeria.
*** Department of Pharmacology and Th erapeutics, University of Ilorin, P.M.B. 1515, Ilorin, Nigeria **** Department of Chemical Pathology and Immunology, University of Ilorin, P.M.B. 1515, Ilorin, Nigeria.
° Corresponding Author; Olubunmi ATOLANI,
Tel: 2348034467136
E-mail: tolanvent@yahoo.com; atolani.o@unilorin.edu.ng

Pages, 1-13 Abstract | PDF (192 KB)

Formulation Development and Evaluation of Amisulpride Fast Dissolving Tablets

Raghavendra KUMAR GUNDA*º , Jujjuru Naga SURESH KUMAR*

* Department of Pharmaceutics, Narasaraopeta Institute of Pharmaceutical Sciences, Narasaraopet, Guntur (Dt), Andhra Pradesh, India-522601
° Corresponding Author; Mr.Raghavendra Kumar Gunda M.Pharm.,(Ph.D)
Assistant Professor, Department of Pharmaceutics,
Narasaraopeta Institute of Pharmaceutical Sciences,
Narasaraopet, Guntur(D.t), A.P. India-522601.
E-mail: raghav.gunda@gmail.com,
Mob: +91-9666705894.

Pages, 15-25 Abstract | PDF (600KB)

Evaluation of in vitro Dissolution Characteristics of Flurbiprofen, a BCS Class IIa Drug

Duygu YILMAZ USTA*, Özden DEMİRTAŞ*, Cumhur ÖKÇELİK**,Abdullah USLU**, Zeynep Şafak TEKSİN* º

* Gazi University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology, 06330 Ankara, Turkey
** Nobel Pharmaceutical Company, R&D Center, Sancaklar 81100, Düzce, Turkey
° Corresponding Author; Zeynep Şafak TEKSİN,
Phone: 0312 202 30 42
Fax: 0312 212 79 58
E-mail: zsteksin@gazi.edu.tr

Pages, 27-34 Abstract | PDF (232 KB)

Novel Resveratrol-Loaded Nanocochleates and Effectiveness in the Treatment of Diabetes

Çiğdem YÜCEL*,°, Gökçe ŞEKER KARATOPRAK**, Ayşenur ATMAR***

*
Erciyes University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology, 38039, Kayseri, Turkey
** Erciyes University, Faculty of Pharmacy Department of Pharmacognosy 38039, Kayseri, Turkey
*** Erciyes University, Faculty of Pharmacy, 38039, Kayseri, Turkey
° Corresponding Author; Çiğdem YÜCEL
Phone: 03524380486/28176
Fax: 03524379169
E-mail: cigdemyucel85@gmail.com

Pages, 35-44 Abstract | PDF (540 KB)

Review Articles

Perflorooktanoik asit: Maruziyet yolları, Toksikokinetik Özellikleri ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Burcu ÜNLÜ ENDİRLİK*, Aylin GÜRBAY **,º

* Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, 38030, Melikgazi/Kayseri
** Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye/Ankara
º Corresponding Author: Prof. Dr. Aylin Gürbay
Telefon: +90 (312) 305 21 78
Faks: +90 (312) 311 47 77
E-posta: agurbay@hacettepe.edu.tr

Pages, 45-66 Abstract | PDF (260 KB)

Diyabet Tedavisinde SGLT2 İnhibitörleri

Meltem CEYLAN ÜNLÜSOY *°, Sanem AKUÇ, Halil İbrahim İNCELİ

*Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, 06100 Tandogan, Ankara
° Corresponding Author:
Meltem CEYLAN ÜNLÜSOY
Phone: +90 312 2033079
Fax:+90 312 2131081
E-mail: munlusoy@pharmacy.ankara.edu.tr

Pages, 67-80 Abstract | PDF (224KB)

Biyolojik Savaş Ajanları: Tarihçeleri, Patofizyolojileri, Tanıları, Tedavileri ve Önlemler

Pınar ERKEKOĞLU*º, Belma KOÇER-GÜMÜŞEL*º

* Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology, Ankara
º Corresponding Author: Pınar Erkekoğlu
Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology,
Ankara, 06100 Turkey
Tel: +90 312 305 33 57; +90 312 305 21 78
Fax: + 90 312 311 47 77
erkekp@yahoo.com; belmagumusel@yahoo.com

Pages, 81-111 Abstract | PDF (668 KB)

Kemoterapi İle İndüklenmiş Periferal Nöropatinin Tedavisi ve Önlenmesine Yönelik Farmakolojik Yaklaşımlar

Mahmoud ABUDAYYAK*º, Can Özgür YALÇIN*, Esra KORKUT*

* Karadeniz Technical University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Toxicology,61080, Trabzon-Turkey
º Corresponding Author:
Mahmoud ABUDAYYAK
Phone: +90 462 3778827
e-mail: abudayyak@ktu.edu.tr

Pages, 113-127 Abstract | PDF (192 KB)