deneme

GENEL YAZIM KURALLARI

Dergi Hakkında

FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi’nde, sağlık ve ilgili alanlarda İngilizce yazılmış orijinal araştırma makalesi ve İngilizce ya da Türkçe yazılmış derleme makaleleri yayınlanabilir. Kişilerin özgün çalışma alanından yaptıkları ve kaynaklar bölümünde çalışmalarını kaynak gösterdikleri derleme makaleleri öncelikli tercih nedenidir.

Yayın Hakkı ve Etiği

1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmemektedir.

FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, farmasötik bilimler alanındaki orijinal araştırmalar ve derlemelerin yayımlandığı, açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Dergimize gönderilen makaleler, daha önce herhangi bir yerde tamamen ya da kısmen yayımlanmamış özgün çalışmalar olmalıdır. Makaleler editoryal incelemeye tabidir ve en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Makalelerin yayın ve telif hakları dergiye ait olup, telif hakkı için ödeme yapılmaz.

Araştırma Etik Kurul Sorumluluğu

Yayınlanacak tüm insan veya hayvan çalışmalarında etik kurul raporu alınması beklenmektedir.

İnsan çalışmalarında Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk ilkesi aranmaktadır. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlardan, makalenin Materyal ve yöntem bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından aldıkları raporun tarih ve numarasını eklemeleri beklenmektedir.

Hayvan kullanılan çalışmalarda ise Guide for the Care and Use of Laboratory Animals prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmelidirler. Makalenin Materyal ve yöntem bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından aldıkları raporun tarih ve numarasını eklemeleri beklenmektedir.

Makalenin Düzenlenmesi

Araştırma makaleleri, başlık, özet (İngilizce/Türkçe), 6 adet anahtar kelime (İngilizce/Türkçe), giriş, materyal-yöntem, bulgular,  tartışma ve sonuç, kaynaklar kısımların dan; derlemeler ise başlık, özet (İngilizce/Türkçe), 6 adet anahtar kelime (İngilizce/Türkçe), giriş, gelişme,  sonuç ve kaynaklar kısımlarından oluşur. Her bir kısım 2 satır boşluk bırakılarak birbirinden ayrılır. Ana başlıklar (Özet, materyal-yöntem, sonuç vd), numara verilmeden, sola dayalı olarak, 12 punto ile koyu ve büyük harfler kullanılarak yazılmalıdır. Alt başlıklar, 12 punto ile koyu renk yazılmalıdır. Başlıklar ve metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Başlık: Makale başlığı soldan yaslamalı olarak 14 punto ile, her kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde ve koyu harflerle yazılmalıdır. Yazar adları ve soyadları ortalanmış olarak, adlar küçük harfler ile soyadları ise büyük harflerle 12 punto yazılmalıdır.

Öz: Öz başlığı, yazar adreslerinden sonra iki satır boşluk bırakılarak koyu, italik ve 10 punto ile yazılmalıdır. Öz metni, italik, tek satır aralıklı, iki yana yaslamalı ve en fazla 250 kelime olacak şekilde hem İngilizce hem Türkçe olarak yazılmalıdır. İngilizce özet “summary”, Türkçe özet “öz” şeklinde ifade edilmelidir.

Anahtar kelimeler: İngilizce ve Türkçe özetlerden sonra, bir satır boşluk bırakılarak çalışma alanını tanımlayan altı adet anahtar kelime/kelime grubu, italik ve 10 punto yazılmalı ve virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalıdır. Türkçe özetten sonra da anahtar kelimeler, Türkçe yazım dili ile verilmelidir.

Giriş: Giriş kısmı, çalışmanın amacı ve yeniliği hakkında detaylı bilgi vermelidir.

Materyal ve Yöntem: Materyal ve yöntem kısımları detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.

Bulgular: Bulgular, açıklayıcı olmalı ve net bir şekilde verilmelidir.

Tartışma:  Bu kısımda sonuçlar uygun şekilde yorumlanmalıdır

Sonuç: Araştırmacı gerekli görürse araştırma sonuçlarını bir paragrafta özetleyen bir sonuç kısmı ekleyebilir.

Teşekkür: Gerek duyulduğu takdirde metin sonuna, kaynaklardan hemen önce eklenebilir.

Kaynaklar: Kaynaklar metnin hemen sonunda yer almalı ve ilk yazarın soyadının ilk harfine göre alfabetik olarak verilmelidir. Kaynaklar, metin içerisinde kullanım sırasına göre yazar soyadı ve yıl verilerek, kendi içinde kronolojik sıralama yapılarak düzenlenmeli ve parantez içerisinde verilmelidir.

Etik kuralları gereğince, alıntılar metinde tırnak içinde verilmelidir ve bir kaynak ile kaynaklar bölümünde belirtilmelidir.

Kaynaklar, American Psychological Association (APA)-6’ya uygun olarak yazılmalıdır. APA’nın 6. baskısı için “http://calstatela.libguides.com/ld.php?content_id=39571710” linkine ulaşılmalıdır. APA 6’ya uygun olarak düzenlenmemiş makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kaynaklar kısmında, varsa araştırıcıların derleme ve araştırma makalelerinde çalışma konusu ile ilgili kendilerine ait en az bir adet makaleyi atfetmesi beklenir.

Araştırma makaleleri için ise yazarın en az bir adet FABAD dergisinde yayımlanmış makalenin atfedilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar aşağıdaki formata uygun olarak yazılmalıdır:

Örnek:

Makale: – Yazar(ların) Soyadı, Adının Baş Harfi.,……………….., Son Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). Çalışmanın Başlığı, Dergi İsmiSayısı, Numarası, Sayfa.

Örnekler:

Senior, B., & Swailes, S. (2007). Inside management teams: Developing a teamwork survey instrument. British Journal of Management18, 138- 153. doi:10.1111/j.1467-8551.2006.00507.

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, L.,…Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce, Journal of Consulting and Clinical Psychology68, 843- 856. http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.68.5.843

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles, Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

Scruton, R. (1996). The eclipse of listening, The New Criterion, 15(3), 5-13.

Kitaplar: – Yazar(ların) Soyadı, Adının Baş Harfi., ……………. Son Yazarın Soyadı, Son Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl).  Adının Baş Harfi. Kitap adı. Yayınevi, Yayın yeri, sayfa (varsa).

Örnekler:

Carlson, B.M. (2004). Human embryology and developmental biology. 3th ed. St. Louis, Mosby, 561-564.

Cheers, B., Darracott, R., Lonne B. (2007). Social care practice in rural communities. Sydney, Federation Press.

Alexie, S. (1992). The business of fancydancing: Stories and poems. Brooklyn, NY: Hang Loose Press.

Kongreler: – Yazar(ların) Soyadı, Adının Baş Harfi., Son Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). Çalışmanın Başlığı, Kongre veya Kongre Kitabı Adı. Yapıldığı Yer.

Örnekler:

Vande Voorde, J., Balzarini, B., Liekens, S. (2014), Inactivation of Nucleoside-Derived Anticancer Drugs by Catabolic Prokaryotic Enzymes. 23rd Biennial EACR Congress. Munih, Germany.

İnternet: – Yazar(ların) Soyadı, Adının baş harfi veya kuruluş adı(varsa). Çalışmanın Başlığı, İnternet Adresi, Erişim Tarihi

Örnekler:

FDA. (1982), Digoxin oral solution, https://www. accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/ 2016/021648s009lbl.pdf, Erişim tarihi: 30 Mart 2019.

Biçimlendirme ve Şablonlar

 1. Dergide yayınlanması istenen makaleler, Times New Roman yazı karakteri ile 12 puntoda ve 1,5 aralık kullanarak yazılmalı, A4 boyutundaki kağıda üstten, alttan, sağdan ve soldan 2 cm boşluk olacak şekilde hazırlanmalıdır. Makale şablonunu oluşturan ana başlıklar 12 punto ve büyük harfle, koyu olarak yazılmalıdır.
 2. Makale başlığından sonra iki satır boşluk bırakılıp yazar adları ve soyadları ortalanmış olarak, adlar küçük harfler ile soyadları ise büyük harflerle 12 punto yazılmalıdır. Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış makalelerde yazar adları sırası ile yazılmalı, unvan kullanılmamalı, adresler için numaralandırma sistemi uygulanarak her yazarın soyadının sonuna numara yazılmalıdır. Yazar adresleri yazar adlarının hemen altında numara ile verilmeli ve 10 punto ile yazılmalıdır. Yazarlara ait ORCID numaraları adreslerin altında 10 punto olarak yazılmalıdır. Öz kısmı 10 punto ve 1 satur aralığı ile italik olarak yazılmalıdır.
 3.  Makaleden sorumlu yazar adı ve soyadının sonuna, hemen adres numarasından sonra “°” simgesi yerleştirilmelidir. “°” simgesinin açıklaması ilk sayfanın en sol alt köşesine 10 punto ile yazılmalı, sorumlu yazar adı ve soyadı, adresi, telefon ve/veya faks numarası ile e-posta adresi belirtilmelidir.
 4. Kısaltmalar, özet haricinde, ilk geçtiği yerde uzun hali ile birlikte verilmeli, daha sonra kısaltılmış şekilleri ile kullanılmalıdır.
 5. Makalelerde yalnızca Uluslararası Birim Sistemi (SI) kullanılmalıdır. Zorunlu olarak farklı birimler kullanılması gerekiyor ise parantez içinde SI eşdeğeri verilmelidir.
 6.  Tüm tablolar ve şekiller, sıra ile 1,2,3 vb şekilde numaralandırılmalı, Türkçe makalelerde “Tablo 1.” ve “Şekil 1.”, İngilizce makalelerde ise “Table 1.” ve “Figure 1.” şeklinde verilmeli, metinde ise parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Her bir tablo bir başlık taşımalı, tablo başlıkları tablonun üstünde sola dayalı olarak koyu renkte ve 12 punto olacak şekilde yer almalıdır. Başlıklar tabloların genişliğini geçmemelidir. Bir tablonun dipnotları, tablonun altında yer almalı, 10 p olmalı ve tabloda üst simgeler (a,b,c vb.) ile belirtilmelidir. Tablolar bir kaynaktan alınarak uyarlandıysa, tabloda mutlaka kaynak belirtilmelidir.
 8. Her bir şekil tanımlayıcı bir başlık taşımalı, şeklin altında ortalanmış olarak koyu renkte ve 12 punto olacak şekilde yer almalıdır. Şekil açıklamaları şeklin genişliğini geçmemelidir. Bir şeklin dipnotları, şeklin altında yer almalı ve 10 p olmalıdır. Şekiller bir kaynaktan alınarak uyarlandıysa, şekil başlığında kaynak mutlaka belirtilmelidir.
 9. Tüm tablolar, şekiller ve formüller basım kalitesi açısından mümkün olan en yüksek çözünürlükte hazırlanmalı, metin içinde verilmesinin haricinde, ayrıca, dijital olarak ayrı bir dosya halinde iletilmelidir. Tablolar, şekiller veya formüller bir kaynaktan alındıysa kaynak mutlaka belirtilmelidir.
 10. Metinde kullanılan semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol kullanıldığı yerde tanımlanmalıdır.
 11. Her türlü eşitlik ve formüller, bilgisayar (ChemDraw vb kullanılarak) ile oluşturulmalı, sıra ile numaralandırılmalı, numaralar sağa dayalı şekilde parantez içinde yazılmalıdır. Formüller ve eşitlikler, veriliş sırasına göre, metinde, parantez içinde “(1)” şeklinde belirtilmelidir.
Araştırma Etiği

Hayvan deneyleri, insan biyolojik örnekleri ve klinik çalışmalar için uygun etik kurul onayının ve ilgili olanlarda gönüllü onam formunun alındığı metin içerisinde belirtilmelidir. Enstitünün adı ve etik kurul onay numarası verilmelidir. Söz konusu etik onay belgesi taranarak makale ile birlikte gönderilmelidir.

Bitkisel materyaller için herbaryum adresi, numarası ve teşhis eden kişinin adı ve soyadı verilmelidir.

Araştırma etiği materyal metod kısmında verilmelidir.

Yayın Etiği

Söz konusu çalışmada ticari bir bağlantı veya maddi destek alınan kurum bulunuyorsa; yazarların kullanılan ticari ürün, ilaç, firma ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya olması durumunda ilişkinin durumu editöre sunum sayfasında bildirmeleri zorunludur. Makalede de kaynaklardan önce aşağıdaki bölüm eklenmelidir.

Çıkar Çatışması

Yazarlar finansal veya başka bir yolla çıkar çatışmaları olmadığını beyan ederler.

Çalışmanın Dergiye Yollanması
 1. Yazar(lar) tarafından yazım kurallarına göre hazırlanmış araştırma ve derleme makaleleri, 3 hakem önerisi ile birlikte fabadankara@gmail.com adresine iletilmelidir. Hakemlerin e-mail adresleri de eklenmelidir.
 2.  Yazar(lar) makale ile birlikte yazışmalardan sorumlu kişinin adı-soyadı, adresi, telefon numarası ve e-posta gibi iletişim bilgilerini ayrıca yollamalıdır.
 3. Yazarlara ait ORCID numaraları makale başlığının, isim ve adreslerin yer aldığı ilk sayfada verilmelidir.
 4.  Makaleler (başlık, özet, metin, şekiller, tablolar, formüller, kaynaklar) tek bir dosya halinde kaydedilmeli ve dergiye gönderilmeli, ayrıca tüm tablolar, şekiller ve formüller dijital olarak hazırlanmalı ve “jpg” veya “tif” formatı halinde ayrı bir dosya ile iletilmelidir.
 5.  Dergiye iletilen makaleler başka süreli yayınlarda yayınlanmış veya yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Ayrıca dergiye gönderilmiş, hakemler tarafından değerlendirilmiş ve kabul almış makaleler dergiden geri çekilemez.
 6.  Araştırma makaleleri, herhangi bir Kurumdan araştırma projesi olarak destek almış ise proje numaraları ile birlikte teşekkür kısmına yazılmalıdır.
 7. Dergiye gönderilecek makalelerin iThenticate programı ile benzerlik oranının belirlenmesi, programdan alınan raporun tam metin olarak makale ile birlikte gönderilmesi gereklidir
Makalelerin Değerlendirilmesi

 Dergiye gelen makaleler editör /editör yardımcı(lar)ı tarafından biçimsel ve bilimsel bir ön incelemeye tabi tutulur. Dergi kurallarına göre yazılmamış olan makaleler kesinlikle kabul edilmemektedir.

Ön incelemeden geçen makaleler editör/editör yardımcı(lar)ı tarafından en az iki uzman hakeme gönderilerek bilimsel olarak değerlendirilmesi sağlanır.

Değerlendirme süreci tamamlanan ve dergide yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayınlanma sırasına makalelerin geliş sırasına göre dergi editör/editör yardımcı(lar)ı karar verir.

Makalenin değerlendirilmesi ile ilgili yazışmalar sadece sorumlu yazar ile yapılacaktır.

Düzeltme nüshaları

Düzeltme nüshaları sorumlu yazara gönderilecektir. Yazım hataları, dikkatli bir şekilde kontrol edilip düzeltildikten sonra 7 gün içinde dergiye geri gönderilmelidir. Bu süreyi takiben, makale yayınlanacaktır.

Dergide yayınlanan makalelere telif ücreti ödenmeyecektir.

* Sorumlu ve diğer yazarlar,   “Telif Hakkı Formu ve Yazar Kontrol Listesi” n i doldurulup imzalayarak editör/editör yardımcılarına iletmelidir . Formlar, web sitesine (dergi.fabad.org.tr) yüklenmiştir.

Dergi, ücret talep etmemektedir.