1993 – Volume 18, Issue 2

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

 Some S-Aminocarbonylmethyl N-Substituted Dithiocarbamate Derivatives with Antispasmodic Activities in Isolated Rat and Rabbit Ileum

Erhan PALASKA*, Cihat ŞAFAK*, Hakkı ERDOGAN*, Kevser EROL**, R Serdar ALPAN**

(*) Department of Pharrnaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Hacettepe University, 06100 Ankara, Turkey.

(**) Department of Pharrnacology, Faculty of Medicine, Anadolu University, Eskişehir, Turkey.

Pages, 57-61. Abstract | PDF (348KB)


Sulfametoksazol-Trimetoprim Tabletlerin Çözünme Hızı Deneylerinde Spektrofotometrik Yöntemlerin Uygulanması

Okan ATAY*, Füsun ACAR TÜRK**, Nevin ÇELEBİ**

(*) G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilirn 06330 Etiler-Ankara.

(**) G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farrnasötik Teknoloji Anabilim 06330 Etiler-Ankara.

Pages, 63-69. Abstract | PDF (460KB)


SCIENTIFIC REVIEWS ARTICLES

Epitel-Kökenli Gevşetici Faktör ve Bronkiyal Hiperreaktivite

Bahar TUNÇTAN*, İclal ÇAKICI*, Nurettin ABACJOGLU*, İlker KANZIK*

(*) Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 06330-Etiler / ANKARA.

Pages, 71-76. Abstract | PDF (516KB)


Siklodekstrinlerin İlaçların Fiziksel ve Kimyasal Stabilitesine Etkisi. I. Katı Haldeki Stabiliteye Etkisi

Füsun ACARTÜRK*

(*) Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farrnasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 06330-Etiler /ANKARA.

Pages, 77-85. Abstract | PDF (684KB)


Siklodekstrinlerin İlaçların Fiziksel ve Kimyasal Stabilitesine Etkisi. II. Sulu Çözeltideki Stabiliteye Etkisi

Füsun ACARTÜRK*

(*) Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farrnasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 06330-Etiler /ANKARA.

Pages, 87-94. Abstract | PDF (596KB)


Modifiye Elektrotlara Genel Bir Bakış

Bengi ÖZKAN*, İnci BİRYOL*, Zühre ŞENTÜRK*

(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, 06100 Tandoğan/ ANKARA

Pages, 95-101. Abstract | PDF (616KB)


PHARMACEUTTCAL FORUM

Bilimsel Sonuçlarda İncelik Üzerine

İlbeyi AGABEYOĞLU*

(*) Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Famıasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 06330 – Ankara.

Pages, 103-104. Abstract | PDF (148KB)