1970 – Volume 1, Issue 2

CONTENTS

FARMASÖTiK BAKIMDAN ROMATİZMA İLAÇLARI

Enver İZGÜ (*)

(*) Gülhane As. Tıp Ak. F. Kimya ve Farmakoloji Enstitüsü Direktörü ve
Simpozyumunda (25 Aralık 1972) tebliğ edilmiştir.

 

Pages, 5-19. | PDF (2464KB)


 

KLİNİK ECZACILIK 

Ecz. İsmail ÜSTEL

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık  Fakültesi, Hastane Eczacılığı Bilim Dalı asistanı ve
Mezuniyet Sonrası Fakültesi öğrencisi

Pages, 20-25. | PDF (1416KB)


ESKİDEN KULLANILAN GARİP İLAÇLAR

Ecz. Şevket YAĞTU

Ecz. Eriş ASiL

Pages, 26-30. | PDF (1072KB)


ÇEVRE KİRLENMESİNDE TOKSİKOLOĞUN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER

Doç. Dr. Nevin VURAL (*)

(*)  A.Ü.Eczacılık  Fak. Toksikoloji Kürsüsü

Pages, 31-39. | PDF (1980KB)


TETRASİKLİNLERİN TOKSİSİTESİ

Dr. Ecz. Filiz HINCAL (*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi Analitik Toksikoloji Bilim Dalı

 

Pages, 40-41.  | PDF (416KB)


TOPLANTILAR

 

 

Pages, 42-45. | PDF (572KB)


14 MAYIS ECZACILIK BAYRAMINI KUTLADIK

 

 

 

Pages, 46-52. | PDF (1452KB)