1977 – Volume 4, Issue 1

CONTENTS

MİLLİ İLAÇ SANAYİMİZİN İYİ İMALAT TEKNİĞİNDE BAŞARI KOŞULLARI (*)

Prof. Dr. Enver İZGÜ
Farmasötik Teknoloji Kürsüsü Direktörü

( *) Türkiye İlaç Eindüstrisi işverenler Sendikası Türkiye ve Dünya İlaç Seminerinde (6 – 8 Mayıs 1974) tebliğ edilmiş ve bastırılan simpozyum kitabında kısmen yayınlanmıştır.
NOT : Meslekdaşların arzusu üzerine ve aktüel bir konu olarak tekrar ve tam olarak yayınlanmaktadır.

 

Pages, 7-11. | PDF (1092KB)


 

ANKARA’NIN AKAR VE İÇME, SULARININ KURŞUN VE E. COLİ MUHTEVASI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Suna DURU (*)

Ecz. Gönül ŞAHİN

(*) H.Ü.  Ecz. Fak. Analitik Toksikoloji ve Bromatoloji Bilim Dalı

 

Pages, 12-20. | PDF (2008KB)

TABLETLERDE KALİTE KONTROLLARI  II

Doç. Dr. Oya  ALPAR
Hacettepe Ü . Ecz. Fak.

 

Pages, 21-32. | PDF (2624KB)


İLAÇ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BİYOFARMASÖTİĞİN ÖNEMİ (*)

Dr. Gül AYANOĞLU

* H.Ü . Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü tarafından yayınlanan Farmakoloji
ve Toksikoloji Bülteninden alınmıştır.

 

 

Pages, 33-37. | PDF (1236KB)


KANSER TEŞHİS VE TEDAVİSİNDE İMMÜNOLOJİNİN YERİ *

Dr. Arthur Lexnoff

Çeviren : Dr. Pharm. Erendiz Sayron (**)

(*)   The  Canadian Journal of Hospital Pharmcy, XXVIII, 2, 53
(**) A.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Kürsüsü

Pages, 38-44. | PDF (1724KB)


HABERLER

 

 

Pages, 48-52. | PDF (1232KB)