1981 – Volume 6, Issue 2

CONTENTS

Bebeklere Uygulanan Pişik Preparatları

Günsel BAYRAKTAR – ALPMEN(*) Saniye GÜLHAN(**)

(*)   İ.Ü.Eczacılık  Fakültesi, Farmasi ve Teknolojisi Kürsüsü Öğretim Üyesi,
Beyazıt-İstanbul.
(**) Aynı Fakülte ve aynı Kürsü Asistanı.

Pages, 1-4. Abstract | PDF (212KB)


Simetidin

Filiz HINCAL (*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Analitik Toksikoloji ve Bromatoloji Bölümü Öğretim Görevlisi, Hacettepe – Ankara.

 

Pages, 5-23. Abstract | PDF (1268KB)


Teofilin

Gül AYANOĞLU (*)

(*) H. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Hacettepe – Ankara.

Pages, 24-35. Abstract | PDF (720KB)


Üç Değişik Tipte Salisilat Müstahzarından Biyoyararlanım

Serdar UMA (*) Gül AYANOĞLU (**)

( *)  H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Bölümü Asistanı, Hacettepe – ANKARA.
(**) Aynı Fakülte ve aynı Bölüm Öğretim Üyesi.

Pages, 36-42. Abstract | PDF (348KB)


Türkiye’de Üretilen Bazı Plasterlerin Kalite Kontrolleri

Hasan AKSU (*) Serpil KIŞLALIOĞLU (**) Murat ŞUMNU (***)

(*)    H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Galenik Farmasi Bölümü Hacettepe-Ankara.
(**)  Aynı  Fakülte ve aynı Bölüm Öğretim Üyesi.
(***) Aynı  Fakülte ve aynı Bölüm Öğretim Görevlisi.

Pages, 43-52. Abstract | PDF (640KB)


Fenasetinin Mikronizasyonunun Antistatik Etkili Yardımcı Maddeler İlavesiyle Eniyileştirilmesi

Tamer BAYKARA(*)

(*) A.Ü. Ecz. Fak. Farmasötik Teknoloji Kürsüsü Asistanı, Tandoğan – Ankara.

Pages, 53-59. Abstract | PDF (432KB)


FIP/81 Toplantısı(*)

(*)İlbeyi Ağabeyoğlu  (A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

tarafından hazırlanmıştır.

 

Pages, 60-62. | PDF (252KB)


Evrensel Antibiyotik Suistimali Hakkında Rapor(*)

(*) Bu raporun çevirisi, İsmail Üstel (H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Endüstriyel
Eczacılık ve Eczacılık İşletmeciliği Bilim Dalı Öğretim Görevlisi) tarafından yapılmıştır.

 

Pages, 63. | PDF (76KB)


Biyofarmasötik ve Klinik Farmakokinetik

 

(*) Bu kitabın tanıtımı ve eleştirisi İlbeyi Ağebeyoğlu  (A.Ü. Eczacılık  Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Bölümü Öğretim Üyesi) tarafından yapılmıştır.

Pages, 64. | PDF (92KB)


 Yayım Koşulları

 

Pages, 65-66. | PDF (124KB)