1982 – Volume 7, Issue 3

CONTENTS

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
Sert Kontakt Lens lslatma Çözeltileri Üzerinde Formülasyon Çalışmaları (II)

Nurşen ÜNLÜ(*) Yılmaz ÇAPAN(*) Nuran YULUĞ(**)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Endüstriyel Eczacılık ve Eczacılık İşletmeciliği Bölümü, Hacettepe – Ankara.
( **) H.ü. Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabillm Dalı, Hacettepe – Ankara.

Pages, 125-135. Abstract | PDF (1332KB)


Türkiye’de Sentez Edilen Ampisilin’den Hazırlanan Bazı Müstahzarlann Biyoyararlanım Yönünden incelenmesi

Serdar UMA(*) Gül AYANOĞLU(*) Meral TUNCER(*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Bölümü, Hacettepe – Ankara.

(**) H.Ü. Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Hacettepe – Ankara.

Pages, 136-145. Abstract | PDF (1468KB)


FORUM
İlaç , Endüstrisinde Kalite Kontrolu

Nurettin TURAN (*)

(*) Abfar İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fabrika Müdürü.

Pages, 146-153. | PDF (684KB)


SÜRELİ YAYINLAR
PHARMACEUTICA ACTA HELVETICA

JOURNAL OF THE PARENTERAL DRUG ASSOCIATION

Pages, 154-154. | PDF (88KB)


BİLİM HABERLERİ
BETA – LAKTAMAZ İNH Bi’İ’ÖRLERİ : DİRENÇLİ ORGANİZMALARA KARŞI YENİ BİR UMUT (*)

(*) Gülberk Yıldırım (H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Klinik Analiz Bölümü, Hacettepe – Ankara) tarafından American Pharmacy, NS22 (1) . 48, 1982’den çevrilmiştir.

Pages, 155-168. | PDF (2204KB)