1982 – Volume 7, Issue 4

CONTENTS

BİLİMSEL TARAMALAR
İnsan Sağlığında Çinkonun Rolü

Gülberk YILDIRIM (*)

(*) H. Ü. Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Bilim Dalı, Hacettepe – Ankara

Pages, 169-178. Abstract | PDF (2200KB)


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
Tek Dozlu, Büyük Hacimli  İnfüzyon Çözeltilerine İlaç İlaveleri ve Problemlerine Ait İki Hastanede Yapılan Araştırma

Enver İZGÜ(*) Cem ÖZYURT(*)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı, Tandoğan – Ankara.

 

Pages, 179-185. Abstract | PDF (1316KB)


Ankara’da Tüketilen Sebzelerde Nitrat ve Nitrit İçeriği

Gülay AK.ÖZ(*) Filiz HINCAL(*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı, Hacettepe – Ankara.

Pages, 186-197. Abstract | PDF (2244KB)


Sülfametoksazol İçeren Formüllerde  Yüzey Etken Maddelerin Tablet Kalitesine Etkisinin Arastırılması. I. Fiziksel Kontroller

A. Yekta ÖZER(*) A. Atilla HINCAL(*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı, Hacettepe -Ankara.

Pages, 198-209. Abstract | PDF (2480KB)


FORUM
Farmasötik Teknoloji Eğitiminde Modern Eğilimler. I. *

(*) 41. F.I.P Kongresi, Viyana, 1981 de verdiği bir konferanstan Prof. Dr. K. – H. Frömming (Institut für Pharmazle der Freien Universitaet Berlin.) ‘in izniyle Yalçın Topaloğlu (İ.Ü.Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı) tarafından
çevrilmiştir.

Pages, 210-216. | PDF (1380KB)


FORUM
VI.ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ

Pages, 217-237. | PDF (4396KB)