1983 – Volume 8, Issue 1

CONTENTS

BİLİMSEL TARAMALAR
Toksinlerin İnorganik Hidrokolloidler Tarafından Adsorpsiyonu

Nevin ÇELEBİ(*)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik  Teknoloji Anabilim Dalı, Tandoğan – Ankara.

Pages, 1-7. Abstract | PDF (1544KB)


Karsinojenik Etkinin Kısa Süreli Testler ile Saptanması ve Ames Test

Ali Esat KARAKAYA (*)
Asuman KARAKAYA (**)

(*)   G.Ü., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Etiler – Ankara.
(**) A.Ü., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Tandoğan- Ankara.

Pages, 8-18. Abstract | PDF (2604KB)


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
Bazı Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Bunların Sıçanlarda Serum Total Kolesterol ve Trigliserit Seviyelerine Etkileri

Cihat ŞAFAK(*)
M. Fethi ŞAHİN (*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Hacettepe – Ankara.

Pages, 19-29. Abstract | PDF (2132KB)


Ferri Hidroksamat Yöntemi İle Pirasetam’ın Kantitatif Tayini

Pınar BULUT (*)
Nesrin ANDI (*)

( *) Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü, İlaç Kontrol Şubesi – Ankara.

Pages, 30-36. Abstract | PDF (1288KB)


FORUM
Farmasötik Teknoloji Modern Eğilimler. II  (*)

(*) 41. F.I.P. Kongresi, Viyana, 198l’de verdiği bir konferanstan, Prof. Dr. K. H. Frömming’in izni ile Yalçın Topaloğlu(İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı) tarafından
çevrilmiştir.

 

Pages, 37-41. | PDF (968KB)


BİLİM  HABERLERİ
FARMASÖTİK MADDELER İÇİN ULUSI.ARARASI PATENTSİZ İSİMLERİN SEÇİMİ VE KORUNMASI *

( *) Murat Şumnu (H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Hacettepe – Ankara) tarafından WHO Chronicle, 35, 172, 1981 ‘den çevrilmiştir.

Pages, 42-64. | PDF (5088KB)