1983 – Volume 8, Issue 3

CONTENTS

BİLİMSEL TARAMALAR
İlaç Etken Maddelerinin Plazma Seviyelerini Yansıtan Bir Sıvı: Tükrük

Fatma ÖZAYDIN(*) Ayşegül ARI – ULUBELEN (*)

(*) İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Beyazıt -İstanbul.

Pages, 121-131. Abstract | PDF (2652KB)


Optik Dönme Dağılımı ve Dairesel Dikroizm

Aysel YAZGAN(*)

(*)  H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Hacettepe – Ankara.

Pages, 132-141. Abstract | PDF (1848KB)


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
İndometasin’in Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi İle Yeni Bir Miktar Tayini Yöntemi

Seçkin ÖZDEN(*) Tuncel ÖZDEN(*) İsmail YALÇIN(*) Ningur NOYANALPAN(**)

(*)    A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan- Ankara.
( **) G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı , Erler – Ankara.

Pages, 142-149. Abstract | PDF (1676KB)


KISA BİLDİRİ
Çocukluk Çağında Akut Hipertansiyon Krizinin Nifedipin ile Tedavisi

Uğur DİLMEN(**) M.Kazım ÇAGLAR(**) D. Ali ŞENSES(**) Erol KINIK(**)

(*)   H.Ü. Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı çalışmalarından.
(**) H.Ü. Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı  Hacettepe – Ankara.

 Pages, 150-152. Abstract | PDF (588KB)


BİLİM HABERLERİ
APGI 3. ULUSLARARASI FARMASÖTİK TEKNOLOJİ
KONGRESİ(*)Paris – 31 Mayıs, 1 – 2 Haziran 1983

(*) Türkan Eldem tarafından habere hazırlanmıştır.

Pages, 153-154. | PDF (336KB)


1. ULUSLARARASI İLAÇ ANALİZ SİMPOZYUMU(*)

(*) Aytekin Temizer tarafından habere hazırlanmıştır.

Pages, 155-156. | PDF (500KB)


CÜZZAM AŞISI DENEMELERİ BAŞLAMAK ÜZERE(*)

(*) Candan Bozok Johansson (İ.Ü. Eczacılık Fakütesi Mlkrobiyoloji Birimi, Beyazıt – İstanbul) tarafından Science, 215, 26 Feb. 1982’den kısaltılarak çevrilmiştir.

Pages, 157-159. | PDF (756KB)


PARAPLEJİKLER İÇİN KÜÇÜK BİR ADIM, BİYOMÜHENDİSLİK İÇİN DEV BİR SIÇRAMA(*)

(*) Ayçe Çeliker (Hacettepe Hastaneleri Büyük Eczanesi, Hacettepe-Ankara)
tarafından JAMA. 249, 1113, 1983’den çevrilmiştir.

Pages, 160-162. | PDF (732KB)


KLİNİK ECZACI(*)

(*) Elvan Kölan (H.Ü. Eczacılık Fakültesi Son Sınıf Öğrencisi) tarafından  JAMA,-249, 1193, 1983’den çevrilmiştir.

Pages, 163-164. | PDF (432KB)


LİFLİ BESİNLER ÖNEMLİ GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARI ÖNLEYEBİLİR(*)

(*) Vildan Bezci ve Tuba Muci  (H.Ü. Eczacılık Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri) tarafından Pharm.  J. 230, 437, 1983’den çevrilmiştir.

Pages, 165-166. | PDF (472KB)


ORAL KONTRASEPTİFLERLE İLGİLİ İYİ HABERLER(*)

(*) Net Daş (H.Ü. Eczacılık Fakültesi Son Sınıf Öğrencisi) tarafından JAMA, 249, 1624, 1983’den çevrilmiştir.

Pages, 167-169. | PDF (800KB)


ADET ÖNCESİ GERİLİMİN TEDAVİSİNDE B6 VİTAMİNİ(*)

(*) Engin Özkın (Roche Müstahzarları San. Ltd. Şti. İstanbul) tarafından Vitamin
Information – Press  Release – PR/2/SE, 1982’den çevrilmiştir.

Pages, 170-171. | PDF (448KB)


AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE FARMASÖTİK ENDÜSTRİSİ II(*)

(*) Gül Ayanoğlu (H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Hacettepe – Ankara) tarafından Politique, Administration, Recherche Industrie, Sante No. 70, 11, 1982’den çevrilmiştir.

Pages, 172-179. | PDF (1848KB)