1984 – Volume 9, Issue 1

CONTENTS

BİLİMSEL TARAMALAR
İnsülin, Safralaştınlması ve Sentetik İnsülinler

Sinan BOYLUOĞLU (*)

(*) Müderrisoğlu İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul.

 

Pages, 5-14. Abstract | PDF (2116KB)


İlaçların Plastik İntravenöz Sıvı Setlerinden Sorpsiyonu ve Diazepam

Filiz HINCAL(*)

(*)  H.Ü.Eczacılık  Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Hacettepe – Ankara.

 

Pages, 15-24. Abstract | PDF (1816KB)


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
N-Sübstitüe-2- Benzimidazoleasetamid Türevleri.İ. N-Alkil-2-Benzimidazolasetemid Türevi Bileşiklerin Sentez ve Yapı Açıklamaları

Tuncel Özden (*) Abidin AYALP (*) Seçkin ÖZDEN (*)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan – Ankara.

 

Pages, 25-34. Abstract | PDF (1916KB)


Ankara Çayının Metal ve Fosfor Kirliliği Kaynakları

Nevin VURAL (*) Halil KUMBUR (**)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Tandoğan – Ankara.
(**) Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Beşevler – Ankara.

Pages, 35-46. Abstract | PDF (2300KB)


FORUM

Türkiye’de Günümüz Eczacılığının Deontolojik Açıdan İncelenmesi

İ.Tayfun UZBAY (*) Fatma İnci  ŞENGUN (**) Buket AKSU (*)

(*)    Çorlu Askeri Hastanesi Başeczacısı, Çorlu – Tekirdağ.

(**)  İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, İstanbul.

(***) Nobel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. İstanbul.

Pages, 47-55. Abstract | PDF (2028KB)


İlaç  Analizlerinde İleri Yöntemler-I-Fluorometri

Aytekin TEMİZER (*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Hacettepe – Ankara.

Pages, 56-59. | PDF (804KB)


BİLİM HABERLERİ

NİKOTİNLİ BURUN ÇÖZELTİSİ : SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞINDAN

VAZGEÇMEDE ETKİLİ  MİDİR? (*)

(*) Sema Burgaz (G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı) tarafından Brit. Med. J., 286, 683, 1983’den çevrilmiştir.

Pages, 60-62. | PDF (568KB)


SİGARA İÇEN ANNE – BABALARIN ÇOCUKLARINDA KULAK HASTALIKLARI PREVALANSI DAHA YÜKSEK (*)

(*) Tuba Muçi (H.Ü. Eczacılık Fakültesi Son Sınıf Ôğrencisi) tarafından American Pharmacy, NS23, 168, 1983’ten çevrilmiştir.

Pages, 63. | PDF (188KB)


KULAK ENFEKSİYONLARI

(*) Serdar Uma (H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı tarafından American Pharmacy, NS22, 598, 1982’den çevrilmiş­tir.

Pages, 64-68. | PDF (1168KB)


AIDS HASTALIĞINA İLİŞKİN GERÇEKLERE BİR BAKIŞ (*)

(*) Gülberk Yıldırım (H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı) tarafından American Pharmacy, NS 23, 518,1083’den kısaltılarak çevrilmiştir.

Pages, 69-71. | PDF (632KB)