1985 – Volume 10, Issue 1

CONTENTS

BİLİMSEL TARAMALAR
Mikotoksinler ve Besin Zehirlenmesine Neden Olabilen Mantarlar

Gülten ÖTÜK (*)

(*) İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Birimi, Beyazıt ·İstanbul,

Pages, 5-18. Abstract | PDF (584KB)


Osmotik Pompa ve Rektal Yolla Uygulanması

M.H. ALKAN(*)(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı, Tandoğan, Ankara.

Pages, 19-30. Abstract | PDF (624KB)


İridoidler ve İridoid Heterozitleri

İhsan ÇALIŞ(*), Fatma ERGUN(**), Mekin TANKER(***)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Hacettepe – Ankara

(**) G.Ü. Eczacılik Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Etiler, Hipodrum – Ankara

(***) A.Ü. Etzacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabiliın Dalı, Tandoğan – Ankara

Pages, 31-47. Abstract | PDF (972KB)


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Menadionun Voltametrik Yöntemle İncelenmesi

Muzaffer TUNÇEL(*), İnci BİRYOL(*)

(*) Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan-Ankara

Pages, 48-57. Abstract | PDF (536KB)


2(3H)-Benzoksazolon Türevi Yeni Mannich Bazları ve Bunların Antibakteryel Etkinlikleri

Ayşenur CESUR(*), Hakkı ERDOGAN(*), Nuran YULUG(**)

(*) H.Ü. Eczacılrk Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Hacettepe Ankara

(**) H.Ü. Tıp Faküıtesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hacettepe – Ankara

Pages, 58-67. Abstract | PDF (560KB)


İLAÇ DÜNYASINDAN HABERLER

DEGUSSA(1)

BOEHRINGER INGELHEIM(2)

(l) Labo – Pharma – Probl. Tech. 32, 337 (1984)

(2) Labo – Pharma – Probl. Tech. 32, 4119 (1984) ‘den özetlenmiştir,

Pages, 68-68. | PDF (72KB)


BİLİM HABERLERİ

İLAÇ GÜVENİLİRLİGİ KOMİTESİ (Committee on Safety of Medicines) FENİLBUTAZON VE OKS.İFENBUTAZONA KARŞI ÇIKMAKTADIR(*)

(*) F. Öner, H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Pharmacy International, June 1984’den alınmıştır.

Pages, 69-77. | PDF (524KB)