1985 – Volume 10, Issue 4

CONTENTS

BİLİMSEL TARAMALAR
Teratojenik Etkinin Belirlenmesindeki Test Yöntemleri

Sema BURGAZ(*) Ali Esat·KARAKAYA(*)

(*) G.Ü. Eczacılık Fakültesi F. Toksikoloji Anabllim Dalı Etiler – Ankara.

Pages, 243-253. Abstract | PDF (648KB)


Katı Dispersiyonlar II. Katı Çözelti Kinetiği

Murat ŞUMNU(*)

(*) H. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Hacettepe -ANKARA.

Pages, 254-260. Abstract | PDF (1032KB)


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Meprobamat Tabletleri Üzerinde Araştırmalar I. Kalite Kontrolleri

Gül AKSOY(*) H. Süheyla KAŞ(**) A. Atilla HINCAL(**)

(*) G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Etiler – ANKARA

(**) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Hacettepe – ANKARA

Pages, 261-274. Abstract | PDF (356KB)


2-(p-Sübstitüebenzil) Benzoksazol Türevlerinin Sentez, Yapı Aydınlatması ve Antihistaminik Etkileri

Ningur NOYANALPAN(*) Esin ŞENER(*)

(*) G. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Etiler, Hipodrum, Ankara

(**) A. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan, Ankara

Pages, 275-286. Abstract | PDF (1020KB)


FORUM

İlaç Geliştirmede, Enzim İnhibitörlerinin Katkısı Ne Olabilir?

Doğu NEBİOĞLU(*)

(*) A. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan-Ankara

Pages, 287-298. | PDF (688KB)


ECZACILIK ve BİLGİSAYAR

Hastane Eczanesinde Narkotiklerin Denetiminde Bilgisayar

İsmall ÜSTEL(*)

(*) Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ANKARA

Pages, 53-58. | PDF (720KB)


BİLİM HABERLERİ

Beslenmenin İlaç Etkinliğindeki Rolü(*)

(*) Ecz. Zehra Kasaboğlu tarafından Pharmacy Internationa1·6,2, .41, 1985’cfeki K. Krishnaswamy’nın yazısından kısaltılarak çevrilmiştir.

Pages, 302-307. | PDF (200KB)


İMPLANTE EDİLEBİLEN MORFİN POMPASI(*)

(*) Hasan Gürkan (H. Ü. Eczacılık Fakültesi. Farmasötik Teknoloji Anabiiim Dalı, Hacettepe-Ankara) tarafınCan American Pharmacy, NS 24, 20, 1984’den kısaltılarak çevrilmiştir.

Pages, 308-308. | PDF (400KB)


EMZİRME VE İLAÇLAR

Filiz ÖNER(*)

(*) F. Öner (H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Hacettepe-Ankara) tarafından Peter W. Golightly ve Elena Grant’ın, Pharnı. Int. VoL 6. No. 10. 1985’deki yayınlarından kısaltılarak çevrilmiştir.

Pages, 309-312. | PDF (60KB)