1986 – Volume 11, Issue 1

CONTENTS

BİLİMSEL TARAMALAR
Saç Boyalarında Kullanılan Aromatik Aminlerin (2,4-Diaminotoluen ve 2,4-DiaminoanisoD Karsinojenik Etkileri

Semra ŞARDAŞ(*)

(*) G. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, EtilerANKARA.

Pages, 5-11. Abstract | PDF (324KB)


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

İlaç Bilgi Danışma Merkezleri ve H.Ü. Hastanelerinde Çalışan Sağlık Personelinin İlaç Bilgi istekleri

A. Yekta ÖZER(*)

(*) H. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Hacette -ANKARA.

Pages, 12-21. Abstract | PDF (448KB)


5-Kloro-2-( p-Sübstitüebenzi 1) Benzoksazol Türevlerinin Sentez, Yapı Aydınlanması ve Antihistaminik Etkileri

Ningur NOYANALPAN(*) Esin ŞENER(**)

(*) G. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Etiler – ANKARA.

(**) A. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kirnya AnabHim Dalı, Tandoğan -ANKARA.

Pages, 22-30. Abstract | PDF (408KB)


Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Meprobamat Tabletleri Üzerinde Arastırmalar , il- Cözünme , Hızı Verilerinin Matematik Modellere Uygunluğu

Gül AKSOY(*) H. Süheyla KAŞ(**) A. Atilla HINCAL(**)

(*) G. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Etiler – ANKARA

(**) H. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Hacettepe – ANKARA

Pages, 31-45. Abstract | PDF (672KB)


BİYOYARARLANIM DOSYASI

Sülfisoksazol

A. Yekta ÖZER(*) A. Atilla HINCAL(*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Hacettepe – ANKARA

Pages, 46-52. | PDF (432KB)


ECZACILIK ve BİLGİSAYAR

İlaç Etkileşmelerinin Bilgisayarla Taranması

İsmall ÜSTEL(*)

(*) Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ANKARA

Pages, 53-58. | PDF (344KB)


BİLİM HABERLERİ

TRANSDERMAL İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMİ DÜZENLİ İLAÇ KULLANMAYAN HİPERTANSİF HASTALARDA YARDIMCI OLUYOR

Ecz. Şule ŞATIROGLU *

(*) American Pharmacy Vol. NS24, No. 10, October 1984/647’den çevrilmiştir.

Pages, 60-69. | PDF (404KB)