1986 – Volume 11, Issue 2

CONTENTS

BİLİMSEL TARAMALAR
Tiyamin

Nilgün SÜMER (*) Gülberk YILDIRIM (*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Hacettepc – ANKARA

Pages, 73-81. Abstract | PDF (436KB)


Tablet Basım Fiziği II -Tabletlerin Mekanik Dirençleri

Yılınaz ÇAPAN (*) A. Atilla HINCAL (*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı, Hacettepe – ANKARA

Pages, 82-100. Abstract | PDF (804KB)


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

2-Benzilbenzimidazol (2881) Türevlerinde, Birinci Derece Valans Konnektivite İndeksi Kullanarak Yapılan Nicel Yapı-Etki Çalışmaları

Erdem BÜYÜKBİNGÖL(*) Ningur NOYANALPAN (**)

(*) A. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Tandoğan – ANKARA.

(**) G. Ü., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Etiler – ANKARA.

Pages, 101-110. Abstract | PDF (384KB)


5-Nitro-2- (p-Sübstitübenzil) Benzoksazol Türevlerinin Sentez, Yapı Aydınlatması ve Antihistaminik Etkileri

Ningur NOYANALPAN (*) Esin ŞENER (**)

(*) G.Ü., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Etiler – ANKARA.

(**) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Tandoğan – ANKARA.

Pages, 111-119. Abstract | PDF (384KB)


ECZACILIK ve BİLGİSAYAR

Hastanelerde intravenöz Sıvılara Katkı Hizmetinin Bilgisayarla Desteklenmesi

İsmail ÜSTEL(*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Ankara.

Pages, 120-125. | PDF (344KB)


BİYOYARARLANIM DOSYASI

Ampisilin

Sevda ŞENEL(*). Murat ŞUMNU(*) A. Atilla HINCAL(*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabiliim Dalı Hacettepe, ANKARA

Pages, 126-135. | PDF (508KB)


BİLİM HABERLERİ

TABLET VE KAPSÜLLERLE ÖZOFAGAL PROBLEMLER

A. Yekta ÖZER (*)

(*) (H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Bölümü, Hacettepe. ANKARA) tarafından P. F. D’arcy, Pharm. lnt. 5 (5), 109 (1984)’den çevrilmiştir.

Pages, 136-137. | PDF (116KB)