1986 – Volume 11, Issue 3

CONTENTS

BİLİMSEL TARAMALAR
Serotonin ve Hipertansiyon

Meral TUNCER(*)

(*) Hacettcpe ·Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı.

Pages, 165-174. Abstract | PDF (56KB)


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

A Vitamini Entoksikasyonunda E Vitamininin Etkisi

Murat YURDAKÖK(*’) Melda ÇAGLAR(*) İmran ÜZALP(*) Olcay ORAN(*) Kadriye YURDAKÖK(*)

(*) H.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Hacettepe -ANKARA

Pages, 181-189. Abstract | PDF (744KB)


2 – ( p – Sübstitüefenil) Benzoksazol Türevlerinin Sentez, Yapı Aydınlatması ve Mikrobiyolojik Etkileri – 1

Esin ŞENER(*) Seçkin ÖZDEN(*) İsmail YALÇIN(*) Tuneel ÖZDEN(*) Ahmet AKIN(**) Sulhiye YILDIZ(**)

(*)A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan – ANKARA.

(**) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Tandoğan. ANKARA

Pages, 190-202. Abstract | PDF (404KB)


BİYOYARARLANIM DOSYASI

DİGOKSİN

Elvan İŞERİ(*) Murat ŞUMNU (*) A. Atilla HINCAL(*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Teknoloji Anabilim Dalı, Hacettepe · ANKARA

Pages, 203-212. | PDF (592KB)


ECZACILIK ve BİLGİSAYAR

İlaç Kodlama Sistemleri

İsmail ÜSTEL(*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Ankara.

Pages, 213-217. | PDF (492KB)


BİLİM HABERLERİ

REYE Sendromu ve Aspirin

Serpil NEBİOGLU(*’)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Tandoğan -ANKARA (Decreasing trends İn Reye syndrorne and Aspirin in Michigan, 1979 to 1984 Remington, P.L. et al. Pediatrics 77, 1, 93-98. 1986. den özetlenerek tercüme edilmiş ve tartışılmıştır.

Pages, 218-220. | PDF (336KB)