1986 – Volume 11, Issue 4

CONTENTS

ÖN BİLDİRİ
Doğrudan Basım Ajanlarının Seyrelme Potansiyelleri

Tamer BAYKARA(*), Mustafa SÜLEYMAN(*)

(*)A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Tandoğan – Ankara

Pages, 225-225. Abstract | PDF (56KB)


BİLİMSEL TARAMALAR

Hepatotoksinler ve Bitkilerde Bulunan Antihepatotoksik Bileşikler

Bilge ŞENER(*) Fatma ERGUN(*)

(*) Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı Etiler -Ankara

Pages, 226-236. Abstract | PDF (648KB)


Saponozitlerin Eczacılık Yönünden Değerlendirilmesi

Bilge ŞENER(*) Songül TÜRKÖZ(*)

(*) G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Etiler – Ankara

Pages, 237-249. Abstract | PDF (744KB)


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

D’ Vitamini Entoksikasyonunda Bromokriptin

Murat YURDAKÖK(*) Uğur DİLMEN(*) Yahya LALELİ Kemal ÖZKARAGÖZ(*)

(*) H.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Hacettepe ·ANKARA

Pages, 250-256. Abstract | PDF (404KB)


5-Kloro-2-(p-Substitüefenil) Benzoksazol Türevlerinin Sentez, Yapı Açıklamaları ve Mikrobiyolojik Etkileri – II

İsmail YALÇIN(*) Esin ŞENER(*) Seçkin ÖZDEN(*) Tuncel ÖZDEN(*) Ahmet AKIN(**) Sulhiye YILDIZ(**)

(*) Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan, Ankara

(**) Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Tandoğan, Ankara

Pages, 257-269. Abstract | PDF (592KB)


FORUM

Klinik Eczacılık Eğitimi

İsmail ÜSTEL(*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Ankara.

Pages, 270-277. | PDF (492KB)


BİYOYARARLANIM DOSYASI

Sülfadiazin

Dilek ERMİŞ(*) İlbeyi AGABEYOGLU(**)

(*) Ank. Üniv. Ecz. Fak., Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Tandoğan – Ankara

(**) Gazi Üniv. Ecz. Fak., Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Etiler – Ankara.

Pages, 278-283. | PDF (336KB)


BİLİM HABERLERİ

YUMUŞAK KONTAKT LENS – İLAÇ ETKİLEŞMELERİ(*)

(*) Nurşen Ünlü, (H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabiliın Dalı, Hacettepe-Ankara) tarafından «Pharmacy International, Vol 7(9), 219 (1986)» dan çevrilmiştir.

Pages, 284-286. | PDF (180KB)