1987 – Volume 12, Issue 1

CONTENTS

BİLİMSEL TARAMALAR
Siklodekstrinler 1 Özellikleri, Hazırlama Yöntemleri ve Klatrat Bileşikleri

Nevin ÇELEBİ(*)

(*) G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Etiler – Ankara

Pages, 5-15. Abstract | PDF (880KB)


Siklodekstrinler il Eczacılıkta Uygulanışları ve llaclarla , Etkilesmeleri

Nevin ÇELEBİ(*)

(*) G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Etiler – Ankara

Pages, 16-25. Abstract | PDF (624KB)


Perkütan Absorpsiyonu in vivo İnceleme Yöntemleri

Süeda Konur – HEKİMOGLU(*)

(*) H. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Analbilim Dalı. 06100 Hacettepe – Ankara.

Pages, 26-38. Abstract | PDF (636KB)


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

5-N itro-2-(p-Sübstitüefen il) Benzoksazol Türevlerinin Sentez, Yapı Açıklamları ve Mikrobiyolojik Etkileri-III

Seçkin ÖZDEN(*) Tuncel ÖZDEN(*) Esin ŞENER(*) İsmail YALÇIN(*) Ahmet AKIN(**) Sulhiye YILDIZ(**)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasöt:ik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan – ANKARA

(**) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Tandoğan – Ankara.

Pages, 39-47. Abstract | PDF (560KB)


THE OUANTITATIVE STRUCTURE -ACTIVITY RELATIONSHIPS OF ANTIBACTERIAL ACTIVE 2-(p-SUBSTITUTED-PHENYl) BENZOXAZOLE DER!VATIVES AGAINST GRAM ( +) BACTERIA USING THE COMBINATIONS OF SOME HYDROPHOBIC, ELECTRONIC AND STERIC PARAMETERS

İsmail YALÇIN(*) Esin ŞENER(*) Tuncel ÖZDEN(*) Seçkin ÖZDEN(*)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan – Ankara

Pages, 48-55. Abstract | PDF (544KB)


Türk ilaç Piyasasında Mevcut Bazı Sülfametoksazol Tabletlerin Cözünme Hızları ve Kinetikleri Üzerinde Çalışmalar

A. Yekta ÖZER* Ercüment BARLAS** A. Atilla HINCAL*

(*) Ii:acettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Hacettepe-ANKARA.

(**) Fırat Ecza Deposu Lud. Şti. Köprübaşı, Birlik Apt. 139/3 Şanlı Urfa.

Pages, 56-70. Abstract | PDF (360KB)


BİYOYARARLANIM DOSYASI

Haloperidol

Muharrem ÖLÇER*

(*) G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farnıasötik Teknoloji Anabilim dalı, Etiler ·ANKARA

Pages, 71-80. | PDF (860KB)


FORUM

Sağlık Hizmetlerinde Maliyet-Etkinlik Analizi 1. Kavramlar

İsmail ÜSTEL(*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, ANKARA

Pages, 81-87. | PDF (876KB)


BİLİM HABERLERİ

ÇOCUK HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLARIN BESLENME ÜZERİNE ETKİLERİ

Çeviren: Ecz. Ayçe Çeliker

Kaynak: Clinical Pediatıics, 24, 417-420, 1985

Pages, 88-91. | PDF (316KB)


KİTAP KÖŞESİ

DERMAL AND TRANSDERMAL ABSORPTION

Tamer Baykara

(*) Doç. Dr. Ankara Üniversitesi, Eczacılık Teknoloji Anabilim Dalı. Fakültesi Farmasötik Tandoğan/ ANKARA

Pages, 92-92. | PDF (316KB)