1987 – Volume 12, Issue 2

CONTENTS

BİLİMSEL TARAMALAR
Doğal Kumarinler, Kimyasal Yapıları ve Biyolojik Aktiviteleri

Bilge ŞENER (*) Alev MUTLUGİL (*)

(*) G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farına kognozi Anabilim Dalı, Etiler • ANKARA

Pages, 99-114. Abstract | PDF (880KB)


Sürekli Etkili Preparatlarda Doz Tasarımı 1

Nurten Kaynar-ÖZDEMIR (*) İlbeyi AGABEYOGLU (**)

(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fak., Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı, Tandoğan, Ankara

(**) Gazi Ünirversitesi Eczacılık: Fak., Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Etiler, Ankara

Pages, 115-125. Abstract | PDF (624KB)


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

İç Anadolu Bölgesi’nde Şeker Hastalığına Karşı Kullanılan Halk İlaçları

Eriş ASİL (*) Sevgi ŞAR(*)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakü1tesi, Eczacılık İşletmeciği ve Tarih Bilim Dalı, Tandoğan, ANKARA.

Pages, 126-134. Abstract | PDF (636KB)


Antazolin Hidroklorür’ün Voltametrik Yöntemle incelenmesi

İnci BİRYOL (*) Zühre ŞENTÜRK (*)

(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fak., Analitik Kimya Ana Bilim Dalı, Tandoğan, Ankara

Pages, 135-143. Abstract | PDF (560KB)


Bazı 6-Açil-3-Morfolinometil-2 ( 3H) -Benzoksazolon Türevlerinin Sentezi ve Analjezik Etki Çalışmaları

Dilek Demir EROL (*) Hakkı ERDOĞAN(*)

(*) Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Hacettepe  ANKARA

Pages, 144-151. Abstract | PDF (544KB)


Studies On Some New Flavone Derivatives Possessing Avtivity IV

Rahmiye ERTAN (*) Hakan GÖKER (*)

(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan – ANKARA

Pages, 152-157. Abstract | PDF (360KB)


FORUM

Sağlık Hiznıetlerinde Maliyet-Etkinlik Analizi-II. Eczacılık Hizmetlerine İlişkin Uygulama Örnekleri

İsmail ÜSTEL (*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Ankara

Pages, 158-169. | PDF (860KB)


BİYOYARARLANIM DOSYASI

Nitrofurantoin

Türkan ELDEM (*) A. Atilla HINCAL (*)

(*) H.Ü. Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Hacettepe, ANKARA

Pages, 170-178. | PDF (876KB)


BİLİM HABERLERİ

DUODENAL ÜLSERLİ HASTALARDA SÜTÜN ETKİSİ

Çeviren : Ecz. Gülberk Yıldırım UÇAR

Pages, 179-183. | PDF (316KB)