1987 – Volume 12, Issue 3

CONTENTS

BİLİMSEL TARAMALAR
Aktiflik, Aktiflik Katsayısı ve Eczacılıktaki Uygulamaları

İnci BİRYOL(*)

(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kirriya Anabilim Dalı, Tandoğan · Ankara.

Pages, 186-196. Abstract | PDF (452KB)


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Kaplanmış Fenilbutazon Tabletlerinin Çözünme Hızları

Gönül HAKYEMEZ(*) Perçem ATABERK(*) A. Atilla HINCAL(**)

(*) Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Etiler – Ankara.

(**) Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, 06100 Hacettepe -Ankara.

Pages, 197-212. Abstract | PDF (696KB)


2-(p-Sü bstitüe-Fen il) Oksazolo (4, 5-b) Piridin Türevlerinin Streptococcus feacalıs ve Staphylococcus aureus’ a Karşı Antibakteriyel Etkileri ve Kantitatif Yapı – Etki İlişkileri

İsmail YALÇIN(*) Esin ŞENER{*) Seçkin ÖZDEN(*) Ahmet AKIN(**) Sulhiye YILDIZ(**)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakü1tesi, Farmasötik Kimya AnabHim Dalı, Tandoğan, ANKARA.

(**) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Tandoğan, ANKARA.

Pages, 213-221. Abstract | PDF (416KB)


BİYOYARARLANIM DOSYASI

Piroksikam

Rana KUNT(*) Gönül HAKYEMEZ(*)

* Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Etiler – ANKARA

Pages, 222-242. | PDF (560KB)