1988 – Volume 13, Issue 1

CONTENTS

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Antihistaminik Etkili 2-(p-Sübstitüefenil)-3H-İmidazo (4,5-c) Piridin Türevleri Üzerinde Kantitatif Yapı-etki İlişkisi

Seçkin ÖZDEN(*), Tuncel ÖZDEN(*), Fatma GÜMÜŞ(**), Aydın ERAR(**)

(*) A.Ü., EczacılıkFakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Tandoğan / ANKARA

(**) G.Ü., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Etiler-ANKARA

(***) H.Ü., Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Beytepe-ANKARA

Pages, 299-309. Abstract | PDF (612KB)


Bazı 1-Arilidenamino 1,2,3-Benzotriazol Türevleri

Cihat ŞAFAK (*) M. Fethi ŞAHİN (**) Mevlüt ERTAN(*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Hacettepe – Ankara

(**) G.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Ana:bilim Dalı, Etiler -Ankara

Pages, 310-318. Abstract | PDF (484KB)


Benzoksazolonların Mannich Bazlarının Analjezik Etkileri Üzerinde Çalışmalar

Hakkı ERDOGAN (*)

(*) ·H.Ü. Eczacılık Fakülteısi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Hacettepe. Ankara

Pages, 319-325. Abstract | PDF (436KB)


Antispasmodic Actions Of 2-Alkylaminomethyl-Benzimidazole Dihydrochloride Derivatives On The lsolated Guinea-Pig lleum

Yusuf ÖZTÜRK (*) İlhan IŞIKDAĞ (**) Ümit UÇUCU (**) Şeref DEMİRAYAK (**)

(*) Anadolu University, Faculty of Pharmacy, Department of P.harmacology, Eskişehir

(**) Anadolu University, Facul,ty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Eskişehir.

Pages, 326-331. Abstract | PDF (528KB)


BİLİMSEL TARAMALAR
Bazı Gıda Boyalarının Toksisite Yönünden Değerlendirilmesi

Gülderen YENTÜR (*)

(*) Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksıikoloji Anabilim Dalı, Besin Analizleri, Etiler ·Ankara

Pages, 332-338. Abstract | PDF (1140KB)


BİLİM HABERLERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI 4. FARMASÖTİK TEKNOLOJİ SİMPOZYUMU 12-14 EYLÜL 1988’DE YAPILACAKTIR

Pages, 339-340.  | PDF (852KB)


ECZACILIK İSTATİSTİĞİ
Araştırmaların Doğruluğunu Etkileyen Etmenler ve İki Örnek: I

Reha ALPAR* Levent ÖNER**

(*) Hacet,tepe Ünhrersitesi., Tıp Fakültesi, Biyoistatisti’k Bil:irn Dalı.

(**) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anarbilıim Dalı.

Pages, 341-344. | PDF (740KB)