1988 – Volume 13, Issue 2

CONTENTS

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Türkiye’de Yetişen Labiatae Bitkilerinin Flavonoitleri

Erendiz ATASÜ (*) Belma KONUKLUGİL

(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık Faıkültesi .

Pages, 345-354. Abstract | PDF (612KB)


Klinik Farmakokinetikte Bilgisayar Uygulaması 1 : iki Kompartımanlı Model Mikrohız Değişmezlerinin Saptanması

İlbeyi AGABEYOGLU (*) Ömer H. OCAK (*)

(*) Gazi Üniv. Ecz. Fak., Eczacılık Teknolojisi Bölünıü

Pages, 355-364. Abstract | PDF (484KB)


Bazı 1 Substitue Benzimidazol Türevleri

M. Fethi ŞAHİN (*) O. Cihat Şafak (**) Mev!üt ERTAN (**)

(*) Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Hipodrom – Ankara.

(**) Hacettepe Üniversıitesi, Eczacılık Fakültesi, Hacettepe – Ankara.

Pages, 365-372. Abstract | PDF (436KB)


Türkiyede Eczacılık Dernekleri

İkbal SUCU(*)

(*) ·Gazi Üniversitesi Eczacılık Fak., Eczacılık Tarihi ve Deontoloji Bilim Dalı.

Pages, 373-380. Abstract | PDF (528KB)


BİLİMSEL TARAMALAR
Siklodekstrinler III : Siklodekstrinlerin İlaçların Biyoyararlanımını Arttırması

Nurhan ERDEN (*) Nevin ÇELEBİ (*)

(*) G.·Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Etiler · Ankara.

Pages, 381-392. Abstract | PDF (1140KB)


α – ß Doymamış Ketonların Antineoplastik Aktivitesi

Erçin ERCİYAS (*)

(*) E.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabılim Dalı Bornova – İzmir

Pages, 393-405. Abstract | PDF (852KB)


BİYOYARARLANIM DOSYASI
FENİTOİN

Sevgi TAKKA (*) Murat ŞUMNU (*) A. Atilla HINCAL(*)

(*) Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı.

Pages, 406-417. | PDF (740KB)


Uzatılmış Flor Salınımı İcin Etkili, Taşıyıcı Sistemlerle İlgili Literatürlerin Gözden Geçirilmesi

Sibel ÇEPİK (*)

(*) JADA – Vol. 113, 1986, 431-436′- dan kısaltarak çeviren Ecz. Sibel Çepik – H.Ü. Ecz. Fak. Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı – ANKARA.

Pages, 418-420. | PDF (216KB)


ÖN BİLDİRİ
The variation of compression characteristics of a direct tableting agent, Avicel by precompression

Deniz B. BETEN (*) Nilüfer YÜKSEL (*) Tamer BAYKARA(*)

(*) University of Ankara, Faculty of Pharmacy, Dept. of Pharmaceutical Technology, Tandoğan – Ankara

Pages, 421-421. | PDF (64KB)