1988 – Volume 13, Issue 4

CONTENTS

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Oral yolla Askorbik Asit Alan Kişilerde Sigara Kullanımına Bağlı Serum Trigliserit, Total Kolesterol ve HOL- Kolesterol Düzeyleri

Serpil GÜLENÇ (*) Serpil NEBİOGLU (*)

(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı.

Pages, 493-499. Abstract | PDF (540KB)


lzopropilfenazon-Kafein İçeren Analjezik İlaçlarda Absorbans Oranlan Yöntemi İle Spektrofotometrik Miktar Tayini Calısmaları

Okan ATAY(*) Fatma GÜMÜŞ (*)

(*)Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Etiler. ANKARA

Pages, 500-508. Abstract | PDF (368KB)


Aktarlarda Satılan Bazı Drogların Mikrobiyolojik Kontaminasyonunun incelenmesi

Üsame TAMER(*) M. Koray SAKAR(**)

(*) Anadolu Üniversitesi Fen Edıebiryat Fakültesi B-iyoloji Bölümü Eskişehir.

(**) Hacettıepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Ankara

Pages, 509-515. Abstract | PDF (324KB)


BİLİMSEL TARAMALAR
Momordica charantia l. Bitkisinin Biyolojik Etken Maddeleri

Bilge ŞENER (*) Hülya TEMİZER (*)

(*) G. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı Etiler, ANKARA.

Pages, 516-521. Abstract | PDF (312KB)


Göz Preparatlannda Biyoyararlılık ve Farmakokinetik 1

Nurşen ÜNLÜ (*) Murat ŞUMNU (*) A. Atilla HINCAL (*)

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Faıkültesi·, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara.

Pages, 522-535. Abstract | PDF (852KB)


Moleküler Konnektivite indeksi ve Yapı-Aktivite Çalışmalarında Yeri

Sevim DM.KARA (*)

(*) Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ankara.

Pages, 536-555. Abstract | PDF (1024KB)


ECZACILIK İSTATİSTİĞİ
Regresyon Çözümlemesi

Levent ÖNER (*) Reha ALPAR(**)

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

(**) Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bilim Dalı

Pages, 556-565. | PDF (512KB)


FORUM
Forum

Doç. Dr. Süheyla KAŞ (*)

(*) Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Pages, 566-567. | PDF (152KB)