1989 – Volume 14, Issue 2

CONTENTS

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Ranitidin Hidroklorür’ün Erıjektabl Şeklinin Stabilitesi Üzerine Bir Çalışma (*)

Füsun ACARTÜRK (*)

(*) Bu çalışmanın bir kısmı 47th. hıtemational Congress of Phanneceutical Science, Amsterdam, 1987’de sunulmuştur.

(** ) FAKO llaçlan, A.Ş. Levent-lstanbul.

Pages, 69-78. Abstract | PDF (552KB)


Bazı (5-Nitro-2-Furil) Vinil Keton Türevleri Üzerinde Antifungal ve Antibakteriyel Etki Çahşmalan

A. Altan BİLGİN ( •) Dilek (Demir) EROL (*) Nuran YULUG (**) İsmail İSTANBULLU (***)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Fannasötik Kimya Anabilim Dalı, ANKARA.

(**) H.Ü. Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA.

(***) Arıkol Eczanesi, Selanik Cad. Kızılay/ANKARA.

Pages, 79-85. Abstract | PDF (476KB)


Efedrin Hidroklorür’ün Alizarin Sarısı ile Spektrofotometrik Miktar Tayini

Feyyaz ONUR (*) Nevin ACAR (*)

(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 06100 Tandoğan-ANKARA

Pages, 86-93. Abstract | PDF (472KB)


BİLİMSEL TARAMALAR
Diterpenler ve Biyolojik Aktiviteleri

Bilge ŞENER (*) Turan BAYKAL (*) Sakine KÖNÜKOL (*) Funda BİNGÖL (*)

(*) Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara.

Pages, 94-104. Abstract | PDF (688KB)


İmplante İlaç Şekilleri

Nurten ÖZDEMİR (*)

(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Fannasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Pages, 105-114. Abstract | PDF (1000KB)


Kalp Hastalıklarında Magnezyumun Rolü

Meral TORUN (*)

(*) Gazi Üniversitesi Ec:racılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı.

Pages, 115-124. Abstract | PDF (872KB)


BİYOYARARLANIM DOSYASI
Naproksen

Nurhan ERDEN (*) Nevin ÇELEBİ (*)

(*) Gazi Üniversitesi Eczacılık F3.”kültesi Famıasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara.

Pages, 125-133. | PDF (636KB)