1989 – Volume 14, Issue 3

CONTENTS

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Bazı l-Asetil-3, 5-DifenH-2-Pirazolin Türevleri Üzerinde Çalışmalar- 1

A. Altan BİLGİN (*) Nuran YULUG ( ** ) Selma SARAÇ (*) Ayla Tayban (*)

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Hacettepe – Ankara.

(**) Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hacettepe – Ankara.

Pages, 135-144. Abstract | PDF (452KB)


Türkiye İlaç Piyasasındaki Ampisilin Kapsüllerinde Yapılan Farmasötik Kalite Kontrolleri ve İn Vitro Yararlanımlarının İncelenmesi

Figen OCAK (*) İlbeyi AGABEYOGLU (*)

(*) Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Etiler – 06330, Ankara.

Pages, 145-156. Abstract | PDF (936KB)


Nafazolin Hidroklorür ve Tetrakain Hidroklorür Varhğmda Efedrin Hidroklorürün Üçüncü Türev Ultraviyole Spektrofotometrisi İle Miktar Tayini

Feyyaz ONUR (*) Nevin ACAR (*)

(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 06100 Tandoğan-ANKARA

Pages, 157-163. Abstract | PDF (420KB)


BİLİMSEL TARAMALAR
Sert Jelatin Kapsüller İçinde Yan Katı Matris Tipi Preparatların Hazırlanması

Tamer BAYKARA (*) Nilüfer YÜKSEL (*)

(*) Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknolojik A.B.D., Ankara.

Pages, 164-174. Abstract | PDF (848KB)


İlaç Tedavisinin Düzeienmesinde Referans Sıvı Olarak Tiikrük

Meral Aşçıoğlu (*)

(*) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı. Kayseri.

Pages, 175-180. Abstract | PDF (424KB)


Antimikrobiyal Prezervatifler – I

Şahide GENÇER (*) Murat ŞUMNU (**)

(*) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı İlaç ve Koz. Araştırma Müdürlüğü.

(**) H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji A.B.D.

Pages, 181-188. Abstract | PDF (672KB)


BİYOYARARLANIM DOSYASI
Teofilin

İıımm VURAL (*) Süheyla KAŞ (*) A. Atilla HINCAL (*)

(*) Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, 06100, Hacettepe Ankara.

Pages, 190-200. | PDF (784KB)