1989 – Volume 14, Issue 4

CONTENTS

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Difenilhidantoin, Fenobarbital ve Karbamazepinirı Gaz Kromatografisi ile Tayini

Nurşen BAŞARAN (*) Filiz HINCAL (*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara.

Pages, 201-210. Abstract | PDF (536KB)


6-Açil-3-Morfolinometil-2 (3H)-Benzoksazolonların Antifungal Etkileri

Dilek DEMİR EROL (*) Hakkı ERDOGAN (*) Nuran YULUG (**)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara.

(**) H.Ü. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilirn Dalı, Ankara.

Pages, 211-215. Abstract | PDF (308KB)


Sularda Nitrat Tayininde Kullanılan Spektrofotometrik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Cem YÜCESOY (*) Feyyaz ONUR (*) Sibel ÖZKAN (*)(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 06100 Tandoğan-ANKARA

Pages, 216-223. Abstract | PDF (508KB)


BİLİMSEL TARAMALAR
Göz PreparaUarmda Biyoyararlılık ve Farmakokinetik II

Nurşen ÜNLÜ, Murat ŞUMNU, A. Atilla HINCAL

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara.

Pages, 224-242. Abstract | PDF (1144KB)


Sporda Doping ve Kontrolü

Nevin VURAL (*) Sinan SÜZEN (*)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji, A.B.D., Ankara. .

Pages, 244-254. Abstract | PDF (912KB)


Spirobenzilizokinolein Türevi Alkaloitler

Bilge ŞENER (*) Hülya TEMİZER (*)

(*) Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı 06330, Ankara.

Pages, 255-263. Abstract | PDF (644KB)