1990 – Volume 15, Issue 1

CONTENTS

BİiLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Yeni Bazı Antifungal Bileşiklerin Sentezleri Üzerinde Çalışmlar I

Rahmiye ERTAN (*) Gülgün AYHAN (*)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Tandoğan – ANKARA

Pages, 1-11. Abstract | PDF (556KB)


Bazı Hypericıım Türlerinde Hiperisin ve Tanen Miktar Tayinleri

M. Koray SAKAR (*) Rolf ENGELSHOWE (**)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 06100-Ankara. 13

(**) Institut für Pharmazeutische Biologic und Phytochcmic der Univcrsitact Münstcr, 44 Münstcr, BRD.

Pages, 13-18. Abstract | PDF (300KB)


Trimctopriın ve Sıılfametoksazol İçeren Tabletlerde Absorbans Oranı Yöntemi ile Spektrofotometrik Miktar Tayini

Ningur NOYANALPAN (*) Okan ATAY (*)

(*) Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farınasötik Kimya Anabilim Dalı, Etiler-Ankara.

Pages, 19-27. Abstract | PDF (436KB)


BİLİMSEL TARAMALAR
Hipertansiyon ve Endotele-Bağımlı Cevaplar

Meral TUNCER (*)

(*) Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı.

Pages, 29-38. Abstract | PDF (624KB)


Farmasötik Preparatların Antimikrobiyal Prezervasyon Etkinlik Testi II

Şahide GENÇER (*) Murat ŞUMNU (**)

(*) Refik Saydam Hıf. Merkezi Başkanlığı İleç ve Kozmetikler Araştırma Müdürlüğü Sıhhiye, Ankara.

(**) Hacettepe Üniversitesi Ezcacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji ABD, Ankara.

Pages, 39-43. Abstract | PDF (296KB)


İSTATİSTİK
Regresyon Modellerinde Artıkların İncelenmesinin Önemi

Reha ALPAR (*) Levent ÖNER (**)

(*) H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bilim Dalı, Ankara.

(**) H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji ABD, Ankara.

Pages, 45-49. Abstract | PDF (272KB)


ÇEVİRİ
İlaç Geliştirme – Bugünü ve Yarını: Medisinal Kimyanın Rolü (*)

K.R. Freler Çeviren: Akgül Yeşilada (**)

(*) K.R. Freter, Pharrnaceutical Research 5, 397 (1988)’den çevirilmiştir.

(**) H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilm Dalı Ankara.

Pages, 51-55. | PDF (360KB)