1990 – Volume 15, Issue 3

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

Farmasötik Preparatlardan Şurupların Küf Mantarlarıyla Kontaminasyon Olasılıklarının Araştırılması

Oğuz ÖZYARAL(*) Candan BOZOK JOHANSSON(‘*)

(*) Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim dalı; araştırma görevlisi; Haydarpaşa-Istanbul.

(**) Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı; Haydarpaşa-lstanbul

Pages, 147-155. Abstract | PDF (540KB)


Tetrabenazinin Rotarod Performans Testi İle Sıçanlarda Depresif Hayvan Modeli Oluşturmadaki Rolü

Gönen DENİZ(*) İ. Tayfun UZBAY(*) Süleyman ÇELİK(**)

(*) GATA Tıbbi Farmakoloji ABD Etlik 06018/ANKARA

(**) 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD, SAMSUN

Pages, 157-162. Abstract | PDF (340KB)


İbuprofen Tabletlerinden Etken Madde Çıkışı Üzerine Değişik Çözünme Hızı Yöntemlerinin Etkisi

Nurten ÖZDEMİR(*) Yıldız ÖZALP(*) Yalçın ÖZKAN(**)

(*) Ankara Üniv. Eczacılık Fak., Farmasötik Teknoloji A.B.D.,Tandoğan – ANKARA

(**) Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Eczacılık Bilimleri Merkez Başkanlığı Etlik/ Ankara

Pages, 163-173. Abstract | PDF (532KB)


Parasetamol ve Klorzoksazonun İkinci Türev UV-Spektrofotometrisi İle Miktar Tayini

Cem YÜCESOY(*)

(*) AÜ.Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabiliın Dalı, ANKARA

Pages, 175-182. Abstract | PDF (428KB)


Ankara Çevresindeki Yetişkinlerde Selenyum Düzeyleri

Nurşen BAŞARAN(*) Sevgi YETGtN(**) Filiz HINCAL(*)

(*) H.Ü.Ezcacılık Fakültesi, FarnıasötikToksikoloji ABD

(**) H.Ü. Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji BD

Pages, 183-194. Abstract | PDF (816KB)


Türk İlaç Piyasasında Bulunan Asetaminofen Tabletleri Üzerinde İn VHro Çalışmalar

Süeda HEKİMOGLU(*) Nurşen ÜNLÜ(*) Murat ŞUMNU(*) A.Alilla HINCAL(*)

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Fannasötik Teknoloji Anabilim Dalı – ANKARA

Pages, 195-207. Abstract | PDF (856KB)


SCIENTIFIC REVIEWS ARTICLES
Protoberberin Türevi Alkaloitler

Bilge ŞENER(*) Hülya TEMİZER(*)

(*) O.Ü.Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD, Ankara .

Pages, 209-222. Abstract | PDF (956KB)