1990 – Volume 15, Issue 4

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

Metokarbamol ve Parasetamol İçeren Tabletlerde Spektrofotometrik Miktar Tayini Çalışmaları

Okan ATAY(*) M. Tevfik ORBEY(**)

(*) G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya ABD, Ankara
(**) G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya ABD, Ankara

Pages, 223-230. Abstract | PDF (404KB)


Voltammetric Determination of Acetaminophen in Elixirs

Zühre ŞENTÜRK (*) Bülent SALCI (**) İnci BiRYOL(*)

(*) A.Ü.Ecz.Fak., Analitik Kimya A.B.Dalı, Tandoğan, Ankara.
(**) Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı – Ankara.

Pages, 231-238. Abstract | PDF (348KB)


Analjezik ve Antidiabetik Tabletlerin Mikrobiyolojik Analizleri

Ahmet AKIN(*) Nejat UÇARTÜRK(*) Sulhiye YILDIZ(*)

(*) A.Ü.Ecz.Fak., Mikrobiyoloji Bilimdalı, Tandoğan, Ankara.

Pages, 239-246. Abstract | PDF (412KB)


SCIENTIFIC REVIEWS ARTICLES
Çevresel Tütün Dumanı ve Pasif Sigara İçimi

Nurşen BAŞARAN(*) Filiz HINCAL(*)

(*) H. Ü. Eczacılık Fakültesi, Fannasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara.

Pages, 247-263. Abstract | PDF (1092KB)


Uçucu Yağların Biyolojik Aktiviteleri

Şenay KÜSMENOĞLU(*)

* G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD, Ankara.

Pages, 265-276. Abstract | PDF (784KB)


Kitin ve Kitozanın Farmasötik Teknolojideki Uygulanışı

Nurhan ERDEN(*)Nevin ÇELEBİ(*)

(*) Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknolojisi Anabilim Dalı, Etiler-06330-Ankara.

Pages, 277-287. Abstract | PDF (796KB)