1991 – Volume 16, Issue 1

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

Researches On The Alkaloids Of Echinops Species Growing In Turkey – I. Section: Oligolepis and Ritrodes

Semra KURUCU (*)

(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD, Tandoğan – Ankara.

Pages, 1-7. Abstract | PDF (292KB)


In Vitro Equivalency Of Commercial Nalidixic Acid Tablets

Betül DORTUNÇ (*)

(*) University of Marmara, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology,Nişantaşı – İstanbul; Turkey.

Pages, 9-16. Abstract | PDF (336KB)


Bazı 2 – Asetonafton ve p – Kloroasetofenon Türevleri Üzerinde Yapılan Antibakteriyel ve Antifungal Etki Çalışmaları

Ünsal ÇALIŞ (*) Fügen ÖZKANLI (*) Sevim DALKARA (*) Nuran YULUĞ (**)

(*) Hacettepe Üniversitesi. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya ABD, Sıhhiye – Ankara.

(**) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD, Sıhhiye – Ankara.

Pages, 17-22. Abstract | PDF (324KB)


SCIENTIFIC REVIEWS ARTICLES
Besin ve İlaç Endüstrisini Etkileyen Depo Küfleri

Oğuz ÖZYARAL (*) Candan BOZOK JOHANSSON (*)

(*) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD, Hayrdapaşa-İstanbul

Pages, 23-30. Abstract | PDF (484KB)


Yeni Bir Sentetik Madde Sınıfı Oksazolidinonlar Üzerinde Farmakolojik ve Kimyasal Bir
İnceleme
Rahmiye ERTAN (*) Meral TUNÇBİLEK (*)

(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farınasötik Kimya ABD, Tandoğan, Ankara.

Pages, 31-42. Abstract | PDF (620KB)


Calcium Channels and Cakium Channel Antagonists

Ferzan LERMİOĞLU (*)

(*) Ege Üniversitesi Fakültesi, Farmakoloji ABD – Bornova – İZMİR

Pages, 43-58. Abstract | PDF (1012KB)