1991 – Volume 16, Issue 2

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

Meklizin Dihidroklorür – Pridoksin Hidrnklorür ve Meklizin Dihidroklorür – Nikotinik Asit Kombinasyonlarını İçeren Tabletlerde Meklizin Dihidro klorürün Spektrofotometrik Miktar
Tayini
Feyyaz ONUR(*) Endal DİNÇ (*)(*) Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya ABD, Tandoğan – Ankara.

Pages, 61-69. Abstract | PDF (464KB)


Bazı Dezenfektanların Yanıklardan İzole Edilen S.aureus Suşlanna Etkinliklerinin Araştırılması(*)

Ufuk ABBASOĞLU (**) Gülşen MEVSİM (***) Yekta GÜNAY (**)

(*) Bu çalışma ,1-4 Mayıs 1990, 5. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresinde “Serbest Bildiri” olarak sunulmuştur.
(**) Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Etiler – Ankara.
(***) GATA, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Etlik – Ankara.

Pages, 71-80. Abstract | PDF (532KB)


Bazı Şalkon Türevlerinin Sentezleri ve Antifungal Etkileri Üzerinde ÇalışmalarA. Altan BİLGİN (*), Erhan PALASKA (*),
Ufuk ABBASOGLU (**)(*) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, İlaç ve Kozmetik Araştırma Müdürlüğü – Ankara.

Pages, 81-87. Abstract | PDF (352KB)


SCIENTIFIC REVIEWS ARTICLES
Bir Deney Planlama Yöntemi: Faktöriyel Tasarım

Pınar BULUT (*), A. Yekta ÖZER (**)

(*) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi İlaç ve Kozmetikler Araştırma Müdürlüğü Ankara.
(**) Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji ABD. Ankara.

Pages, 89-97. Abstract | PDF (456KB)


Göze Uygulanan İlaç Taşıyıcı Sistemler: Uygulamadaki Sorunlar ve Yeni Görüşler

Nurşen Ünlü(*)

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Fannasötik Teknoloji ABD, Sıhhiye – Ankara 06100

Pages, 99-123. Abstract | PDF (1680KB)


BİYOYARARLANIM DOSYASI
Varfarin

Sema ÇALIŞ, Murat ŞUMNU, A. Atilla HINCAL

Hacettepe. Üniversitesi, Eczacılık faküllcsi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Pages, 125-135. Abstract | PDF (652KB)


 

Leave a Comment