1991 – Volume 16, Issue 3

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

Halk Hekimliğinde Kullanılan Anorganik İlaçlar

İkbal Sucu (*)

(*) G. Ü, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Tarihi ve İşletmeciliği Bilim Dalı, Etiler ANKARA

Pages, 139-145. Abstract | PDF (400KB)


Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan İndometasin Kapsüllerinin Kalite Kontrolleri ve Çözünme
Hızları (I)*

Tanver DOGANA Y (**) Mustafa GRİT (***)

(*) Mustafa Grit’in “Türk ilaç pi.yasasında bulunan indomctasin kapsülleri ve kapsül fonnülasyonu üzerinde çalışmalar”, (G.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Ankara 1985) isimli Yüksek Lisans Tezinin bir bölümünün özetidir.
(**) Gazi ·Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara.
(***) Dept. of Phannaceutics, faculty of Pharrrıacy, University of Utrecht, Croesestraat 79, 3522 AD Utcecht, The Netherlands.

Pages, 147-158. Abstract | PDF (624KB)


Synthesis and Antimicrobial Activities of Some 3-Methyl-6-[2-(N ,N-Disubstituted Thiocarbonylthio) Propionyl]-2-Benzoxazolones

Cihat ŞAKAF (*) Hakkı ERDOGAN (*) Erhan PALASKA (*) Selma SARAÇ (*) Nuran YULUG (**)

(*) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, İlaç ve Kozmetik Araştırma Müdürlüğü – Ankara.

Pages, 159-166. Abstract | PDF (488KB)


Mctisiline Dirençli ve Duyarlı Stafilokok  Suşlarının Antiseptiklere Dirençliliklerinin İncelenmesi

Nedim SULTAN (*) Sevgi TÜRET (*) Turgut İMİR (*)

(*) Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD, Ankara.

Pages, 167-174. Abstract | PDF (532KB)


SCIENTIFIC REVIEWS ARTICLES
Proksifen

Sema ÇALIŞ, Murat ŞUMNU, A. Atilla HINCAL

Hacettcpe. Üniversitesi, Eczacılık fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Pages, 175-184. Abstract | PDF (644KB)