1991 – Volume 16, Issue 4

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

THE DETERMINATJON OF CYTARABINE BY THE SECOND DERIVATIVE
ULTRAVIOLET SPECTROPHOTOMETRY
Muzaffer TUNÇEL(*) Dilek DOĞRUKOL(*)
Samiye FIÇICIOĞLU(**) Zühre ŞENTÜRK(***)(*) Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eskişehir.
(**) Anadolu Üniversitesi, Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi (TBAM), Eskişehir.
(***) Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı Ankara.

Pages, 195-201. Abstract | PDF (368KB)


YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ YÖNTEMİ İLE İNSÜLİN PREPARATLARINDA FENOL VE KREZOL TAYİNİ

Pınar BULUT(*) Mürüvvet NİGDELİOĞLU(*) Gönül ÜSTÜN(*)

(*) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, İlaç ve Kozmetik Araştırma Müdürlüğü – Ankara.

Pages, 203-207. Abstract | PDF (208KB)


COMPATIBILITY STUDY BETWEEN OXOLAMINE CITRATE AND TABLET
EXCIPIENTS USING DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY
Pınar BULUT(*), Figen DİNÇOL(*)(*) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, İlaç ve Kozmetik Araştırma Müdürlüğü – Ankara.

Pages, 209-214. Abstract | PDF (280KB)


SCIENTIFIC REVIEWS ARTICLES
FERMENTASYONDA ROL OYNAYAN BAZI FAKTÖRLER

Ahmet AKIN (*) Serpil GÜLENÇ (*)

(*)AÜ. Eczacılık Fakülıesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Tandoğan / Ankara.

Pages, 215-225. Abstract | PDF (588KB)


AVOCADO MEYVESİ İLE YAĞININ BİLEŞİMİ VE BİYOLOJİK
AKTİVİTESİ
Nejat ALTINİĞDE (*) Aslı ÖZER (*)(*) E.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Bornova İZMİR.

Pages, 227-237. Abstract | PDF (652KB)


A TEROSKLEROZ VE ENDOTELE-BAGIMLI CEVAPLAR

Meral TUNCER (*)

(*) H.Ü.Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara.

Pages, 239-249. Abstract | PDF (776KB)