1992 – Volume 17, Issue 1

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

TÜRK İLAÇ PİYASASINDA B’ULUNAN DİPİRİDAMOL İÇEREN PREPARATLARA İLİŞKİN KONTROLLERİN DEGERLENDİRİLMESİ Sibel ÇEPİK (*) Murat ŞUMNU (*) A. Atilla HINCAL (*)

(*) Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji
ABD, 06100 – ANKARA

Pages, 1-10. Abstract | PDF (436KB)


KATATER KAYDIRICI JELLERDE YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE LİDOKİAN VE KLORHEKZİDİN TAYİNİ.

Ecz. Pınar BULUT (*) Ecz. Mürüvvet  NİĞDELİOĞLU(*)

(*) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, İlaç ve Kozmetik
Araştırma Müdürlüğü – Ankara.

Pages, 11-16. Abstract | PDF (296KB)


STUDIES ON THE HERBAL TEA PREPARED FROM ROSE HIPS GATHERED
AROUND GÜMÜŞHANE
Semra KURUCU (*) Canan KESİKOĞLU (*)(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi, Farmakognozi ABD, Tandoğan –
Ankara

Pages, 17-21. Abstract | PDF (252KB)


DİYETİNE ASKORBİK ASİD EKLENMİŞ KOBAYLARDA GLUKOZ YUKLEMESININ KAN  ASKORBİK ASİD VE İNSULİN DÜZEYLERİNE ETKİLERİ

Birsen KAPLAN (*) Bilge GÖNÜL (*) Şehri ÇELEN (**) Aysel KÜKNER (***)

(*) Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Fizyoloji Anabilim Dalı, Beşevler-ANKARA.

(**) Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Beşevler-ANKARA.

(***) Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Morfoloji Anabilim Dalı, Beşevler-ANKARA.

Pages, 23-31. Abstract | PDF (684KB)


BIOADHESIVE POTENTIAL OF BIOADHESIVE TABLETS

Ayla GÜRSOY (*1) İnci SOHTORİK (*) Nurseli UYANIK (**)

(1) Correspondence

(*) Marmara Universitesi Eczacılık Fakültesi, Farınasötik Teknoloji ABD, İstanbul
(**) İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Maslak- İstanbul

Pages, 33-38. Abstract | PDF (392KB)


TÜRKİYE’DE YETİŞEN GENİSTA TÜRLERİ HAM ALKALOİT KARIŞIMLARININ ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ
Ufuk ABBASOĞLU (*) Fatma TOSUN (**)(*) Gazi Üniversitesi Fakültesi,
Mikrobiyoloji Bilim Dalı  06330 Hipodrom-Ankara(**) Gazi Üniversitesi Fakültesi,
Farmakognozi ABD, 06330 Hipodrom-Ankara

Pages, 39-44. Abstract | PDF (280KB)


SCIENTIFIC REVIEWS ARTICLES
TERMAL ANALİZ YÖNTEMLERİNİN FARMASÖTİK ALANDA KULLANIMI

Sevda ŞENEL (*) Yılmaz ÇAPAN (*) A.Atilla HINCAL (*)

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık
Fakültesi, Farmasötik Teknoloji ABD, Ankara

Pages, 45-58. Abstract | PDF (860KB)