1992 – Volume 17, Issue 3

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

STUDIES ON SOME COMMERCIAL RANITIDINE HYDROCHLORIDE TABLET SEVALUATION OF DISSOLUTION RATES, QUALITY CONTROLS

Yasemin YAZAN (*) S. Zeki USKAN (*)
İmran VURAL (**)

(*) Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji
Anabilim Dalı, 26200 Eskişehir.
(**) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farınasötik
Teknoloji Anabilim Dalı, 06100 Ankara.

Pages, 139-147. Abstract | PDF (412KB)


SCIENTIFIC REVIEWS ARTICLES

PRİMAKİN DİFOSFAT (PQ)

Betül ARICA (*) A. Yekta ÖZER (*) A. Atilla HINCAL (*)

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik
Teknoloji Anabilim Dalı 06100 – ANKARA.

Pages, 149-168. Abstract | PDF (928KB)


TENOKSİKAM

Önder ÇAKOGLU (*) Sevda ŞENEL (*)Murat
ŞUMNU (*)

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık
Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Pages, 169-180. Abstract | PDF (668KB)


POLİMORFİZMİN FARMASÖTİK ÖNEMİ I. POLİMORFİZMİN İNCELENME YÖNTEMLERİ VE POLİMORFLARIN ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Orhan YALÇINDAĞ (*)

(*) P.K. 134, Kızıltoprak, 81032 –
ISTANBUL

Pages, 181-189. Abstract | PDF (548KB)


POLİMORFİZMİN FARMASÖTİK ÖNEMİ 11. FARMASÖTİK İŞLEMLER SONUCU POLİMORFİK DEGİŞİKLİKLER

Orhan YALÇINDAĞ (*)

(*) P.K. 134, Kızıltoprak, 81032 – ISTANBUL

Pages, 191-202. Abstract | PDF (764KB)


BİYOADHEZİV SALIM SİSTEMLERİ I. BİYOADHEZYONUN TEMELLERİ

Şule ANLAR (*) Yılmaz ÇAPAN (*) A.
Atilla HINCAL (*)

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık
Fakültesi, Farınasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 06100 – ANKARA.

Pages, 203-218. Abstract | PDF (1184KB)


ANTİNEOPLASTİKİLAÇLARINMESLEKİKULLANIMINDAKİSAĞLIK RİSKİ?

Sema BURGAZ (*)

(*) Gazi Üniversitesi, Eczacılık
Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 06330 – ANKARA.

Pages, 219-232. Abstract | PDF (1020KB)


SEROTONİN VE MİĞREN

Oğuzhan YILDIZ (*) Meral TUNCER (**)

(*) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve
Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANKARA.

(**) Hacettepe Üniversitesi, Tıp
Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı ANKARA.

Pages, 233-239.
Abstract | PDF (528KB)