1993 – Volume 18, Issue 1

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

Editör

  PDF (108KB)


 Effect of Acute Diphenylhydantoin (DPH) Administration on Ethanol Induced Lipid Peroxidation in the Liver, Brain and Serum of Mice

Abdullah EKMEKÇİ*, Aysel ARICIOGLU**, Deniz ERBAŞ***

(*) Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Medicinal Biology and Genetic, Ankara

(**) Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Ankara

(***) Gazi University, Faculty of Medidne, Department of Physiology, Ankara

Pages, 1-5. Abstract | PDF (340KB)


Alkaloids of Genista sessilif olia DC. Growing in Turkey

Fatma TOSUN*, Mekin TANKER**, Ali TOSUN*, Tuncel ÖZDEN***

(*) Gazi University, Faculty of Pharrnacy, 06330, Hipodrom, Ankara/TURKEY

(**) Ankara University, Faculty of Pharmacy, 06100, Tandoğan, Ankara/TURKEY

(***) Karadeniz Technical University, Faculty of Education, Trabzon/TURKEY .

Pages, 7-8. Abstract  | PDF (148KB)


SCIENTIFIC REVIEWS ARTICLES

The Chemistry and Pharmacological Importance of tetrahydrofolic 5,10-dideaza-5,6,7,8- Acid (DDATHF)

İnci DURUCASU*

(*) Atatürk University, Faculty of Science and Art, Department of Oıemistry, 25420/ERZURUM

Pages, 9-17. Abstract | PDF (568KB)


Şeker Yerine Kullanılabilecek Doğal Tatlandırıcılar

Mekin TANKER*, Gülçin ÇİTOĞLU*

(*) Ankara Üniversitesi, Ezacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 06100, Tandoğan /ANKARA.

Pages, 19-25. Abstract | PDF (420KB)


Sürekli Salım Sağlayan Tabletlerin Özellikleri ve Değerlendirilmesi

Yılmaz ÇAPAN*

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Ankara .

Pages, 27-39. Abstract | PDF (868KB)


Sıyırma Voltametrisi

Sibel ÖZKAN*, İnci BiRYOL*

(*) Ankara Üniversitesi Eczaalık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 06100 Tandoğan/ ANKARA

Pages, 41-49. Abstract | PDF (644KB)


BIOAVAILABILITY FILE

Verapamil

Yasemin YAZAN*, Yekta ÖZER**

(*) Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farrnasötik Teknoloji Anabilim Dalı 26470 Eskişehir

(**) Hacettepe Universitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim 06100, Ankara

Pages, 51-56. Abstract | PDF (472KB)