1993 – Volume 18, Issue 3

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

 Defne Meyvası Sabit Yağının Ekstraksiyon Yerimi ve Kalitesinin Belirlenmesi Uzerine Bir Araştırma

Hülya TANRIVERDİ*, Muzaffer TUNÇEL**, Kemal Hüsnü Can BAŞER*

(*) Anadolu Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi 26470-Eskişehir

(**) Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı 26470-Eskişehir

Pages, 107-113. Abstract | PDF (1504KB)


Sulfametoksazol – Trimetoprim İçeren Tabletlerde Spektrofotometrik Yöntemle Miktar Tayini Çalışması

Okan ATAY*, M. Tevfik ORBEY**

(*) G. Ü. EczacılıkFakültesi Farmasötik Kimya ABD.

(**) G.Ü. Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya ABD, 06330- Ankara.

Pages, 115-119. Abstract | PDF (1360KB)


SCIENTIFIC REVIEWS ARTICLES

Kozmetoloji ve Dermatolojide Lipozom ve Niozomlar

Fariba MAZDA* A. Yekta ÖZER*

(*) Hacettepe Üniversitesi Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim 06100 Ankara.

Pages, 121-128. Abstract | PDF (1444KB)


Periodontal Hastalıkların Yavaş Salım Yapan Sistemlerle Tedavisi

Gönen ÖZCAN*, Sibel Elif GÜLTEKİN*

(*) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, 06510 Emek – Ankara.

Pages, 129-135. Abstract | PDF (1384KB)


BIOAVAILABIUTY FILE

Nizatidin

Zelihagül DEGİM*, İlbeyi AGABEYOĞLU*

(*) Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Famıasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 06330 – Ankara.

Pages, 137-142. Abstract | PDF (2288KB)