1993 – Volume 18, Issue 4

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

 Türkiye’nin Değişik Yörelerinde AIDS Bilgi Taraması

Ufuk ABBASOGLU**, Gülşen MEVSİM***, Arzu OKUL****, Fikret GÜRBÜZ****

(*) Bu 1. Türkiye AIDS Kongresinde Poster olarak sunulmuştur.
(**) Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji BD, Ankara
(***) GATA, Mikrobiyoloji ABD, Ankara
(****) Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Genetik Biyometri ABD, Ankara.

Pages, 143-149. Abstract | PDF (1504KB)


Türkiye İlaç Piyasasındaki Famotidin Tabletlerin Farmasötik Kalite Kontrolleri ve Çözünme Hızları Üzerine Araştırma

Levent KIRILMAZ*

(*) Ege University, Faculty of Pharmacy, Pharmaceutical Technology Department 35100 Bornova – İZMİR

Pages, 151-156. Abstract | PDF (1360KB)


Flukonazol’ün Candida Albicans Suşlarına Etkinliğinin İn-Yitro Mikrodilüsyon Yöntemi ile Araştırılması

Semra KUŞTİMUR*, Levent KUTLUAY*, Sema YAVUZ*

(*) Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 06330 Beşevler-ANKARA

Pages, 157-159. Abstract| PDF (596KB)


SCIENTIFIC REVIEWS ARTICLES

Biyolojik Olarak Parçalanabilen Polimer Sistemlerin Peptit ve Proteinlere
Uygulanması: Sürekli Etki Sağlayan Laktid/Glikolid Mikroküreleri

Nurhan ERDEN*, Nevin ÇELEBİ*

(*) Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farrnasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 06330, Etiler-ANKARA.

Pages, 161-171. Abstract | PDF (1444KB)


Serbest Radikalerin Kalp-Damar Hastalıkları ile İlişkisi ve Savunma Mekanizmaları

Meral TORUN*, Sevgi YARDIM*

(*) G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Etiler/ ANKARA

Pages, 173-184. Abstract | PDF (1384KB)


BIOAVAILABIUTY FILE

Lityum

Levent KIRILMAZ*, Gülten KANTARCI*

(*) Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi -Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 35100, Bomova/İZMİR

Pages, 185-192. Abstract | PDF (2288KB)