1994 – Volume 19, Issue 4

CONTENTS

Research Articles

High-Performance Liquid Chromatographic Method for the Simultaneous Separation of Emodin-Type Oxidized and Reduced Anthranoids

L. Ömür Dernirezer*, Hans W. Rauwald**

(*) Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Phannacognosy, 06100 Ankara/Turkey.

(**) J. W. Goethe University, Inst. of Pharm. Biology, Biozentrurn, Marie–Curie Str. 9, D-60439 Frankfurt/M.  

Pages, 139-142. Abstract | PDF (320KB)


Synthesis · of Some N-[3(2H)-Benzofuranilidine] Aryloxyacetohydrazide Derivatives

Gülhan TURAN-ZİTOUNİ*, Asiye MERİÇ*

(*) University of Anadolu, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Eskişehir, Türkiye.

Pages, 143-147. Abstract | PDF (368KB)


Alkaloids of Tribulus terrestris L. Growing in Turkey

Fatma TOSUN*, Mekin TANKER**, Ali TOSUN***

(*) Departrnent of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Gazi University, 06330 Hipodrom-Ankara/TURKEY

(**) Department of Phannacognosy, Faculty of Pharmacy, Ankara University, 06100

(***) Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Gazi University, 06330 Hipodrom-Ankara/ TURKEY

Pages, 149-151. Abstract | PDF (228KB)


Scientific Reviews

Deriye Uygulanan Protein İçeren Kozmetik Preparatlar

Erem Memişoğlu*, Filiz Öner*

(*) Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 06100, Sıhhiye-ANKARA

Pages, 153-165. Abstract | PDF (1184KB)


Peptit/Protein İlaçların Bukkal ve Nazal Yollardan Absorpsiyonunda Penetrasyon Artırıcıların Kullanımı

Sevda ŞENEL*, A. Atilla HINCAL*

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 06100-Ankara.

Pages, 167-177. Abstract | PDF (940KB)


Yapay Gözyaşı Preparatları

Handan SELEK*, Nurşen ÜNLÜ*

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 06100-Ankara.

Pages, 179-193. Abstract | PDF (1256KB)


PHARMACEUTICAL FORUM

“Kloramfenikol İçeren Veteriner Preparatları …” Üzerine Ek Görüş

Tezer Burat

Refik Saydam Merkez Hıfsızsıhha Enstitüsü İlaç ve Kozmetikler Araştırma Müdürü

Pages, 195-198. Abstract | PDF (100KB) | PDF (148KB)