1980 – Volume 5, Issue 2

CONTENTS

AMPİSİLİN VE AMPİSİLİN TRİHİDRAT İÇEREN MERHEMLERİN STABİLİTESİ

Prof. Dr.Şükran GEÇGİL
İ.Ü.Eczacılık Fakültesi

 

Pages, 5-11. | PDF (1440KB)


 

A.B. DEVLETLERİNDE KLİNİK ECZACILIK (x)

Prof. Dr. Enver İZGÜ , Dr. Kandemjr CANEFE

A.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Kürsüsü

(x) 5 Eylül 1978 Cannes, FIP kongresinde Amerikan Hastane Eczacıları Cemiyeti
Başkanı Sister M. Gonzales tarafından sunulan aynı konulu tebliğden yararlanılmıştır.

 

Pages, 12-17. | PDF (1572KB)


Tabletlerde Bağlayıcının ve Granül Büyüklüğünün Etken Madde Miktarı Etkisi
The Effect of Binder and Granüle Size on the Amount of Active lngradients in Tablets
Oya  ALPARAA. Yekta ÖZERH.Ü. Eczacılık Fakültesi Galenik Farmasi Bilim Dalı

Pages, 18-31. | PDF (2740KB)


STRATHCLYDE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİNDE KLİNİK
ECZACILIK ÜZERİNE LİSANS ÜSTÜ EĞiTİM x Yazan :
A.T. FLORENCE xxÇevirenler :Prof. Dr. E. İZGÜ   Dr. H. ALKANA.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Kürsüsüx   Joumal of Clinical Pharmacy (1977) 2, 119-124
xx School of Pharmaceutical Sciences, University of Strathclyde, Glasgow GI IXW

Pages, 32-35. | PDF (1252KB)


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ESRAR VE HALK ARASINDA KULLANIMI

Yazan : Dr. Ayşegül DEMİRHAN

İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü Asistanı
Terminoloji

 

Pages, 36-40. | PDF (1324KB)


HOLLANDA’DA FARMASÖTİK ENDÜSTRİNİN SAĞLIĞIN KORUNMASINDAKİ YERİ

(FARMA FACTS 1977’DEN ÇEVRİLMİŞTİR)

Prof. Dr. Enver İZGÜ

Füsun ACARTÜRK

A.Ü Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Kürsüsü

 

Pages, 41-48. | PDF (1512KB)


T.C.
SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM
BAKANLIĞI
Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar
Genel Müdürlüğü Genelgeleri
ANKARA

Sayı 5383                                                                                                                                     18/10/1978

Pages, 49-50. | PDF (444KB)


II. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASINDAN HABERLER

 

 

Pages, 51. | PDF (188KB)


1978 SENESİNDEN HABERLER
Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü :

Pages, 52-54. | PDF (744KB)


Nisan 1978’den İtibaren Ankara’da Açılan Eczaneler

 

 

Pages, 55-59. | PDF (1036KB)

 


YAYIN KOŞULLARI

 

Pages, 60. | PDF (216KB)