1984 – Volume 9, Issue 2

CONTENTS

BİLİMSEL TARAMALAR
Urtica L. Türlerinin Kimyasal İçeriği ve Tedavide Kullanılımı

Erendiz ATASÜ (*) Vesile CİHANGİR (*)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Tandoğan -Ankara.

Pages, 73-81. Abstract | PDF (820KB)


Kan ve Dokularda Polarografik Yöntem ile Oksijen Miktarı Ölçümü

Neşe TUNCEL (*)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Fizyoloji Bilim Dalı, Tandoğan – Ankara.

Pages, 82-92. Abstract | PDF (1512KB)


Tablet Basım Fiziği – I

Yılmaz ÇAPAN (*) A. Atilla HINCAL (*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Hacettepe – Ankara.

Pages, 93-107. Abstract | PDF (1072KB)


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Direkt Basımda Tablet Basım Enerjilerinden Yararlanılarak Yardımcı Madde Seçimi

Yılmaz ÇAPAN(*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Hacettepe-Ankara.

Pages, 108-118. Abstract | PDF (612KB)


3-Kloroasetil-6-Açil-2(3 H )-Benzoksazolon Türevleri Üzerinde Çalışmalar

Hakkı ERDOGAN (*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Hacettepe-Ankara.

Pages, 119-123. Abstract | PDF (296KB)


Şalkonlar III: Bazı Şalkon Türevlerinin Sentezi ve Candida albicans’ a Karşı Antifungal Etkileri

Fethi ŞAHİN (*) Cihat ŞAFAK(*) Oktay YEĞEN (**) A. Altan BİLGİN (*)

( *) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabiliın Dalı, Hacettepe- Ankara.
(**) A.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü -Ankara

Pages, 124-132. Abstract | PDF (496KB)


FORUM

İsveç’te Eczacılık

İ.Tayfun UZBAY(*)

(*)Çorlu Askeri Hastanesi Başeczacısı,Çorlu- Tekirdağ.

 

Pages, 133-142. | PDF (576KB)


BİLİM HABERLERİ

NMR’DA GELİŞMELER(*)

(*) Nesrin Özer

(H.Ü. Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı , Hacettepe – Ankara) tarafından Lancet, 1, 21, 1984’den kısaltılarak çevrilmiştir.

Pages, 143-145. | PDF (188KB)