1994 – Volume 19, Issue 3

CONTENTS

Research Articles

 Bioavailability of Phenytoin Products Marketed in Türkiye

Gül AYANOGLU-DÜLGER*, Levent KABASAKAL*, Jülide AKBUGA**, Recep ÖZVEREN***

(*) Marmara University, Sch. of Pharmacy, Dept. of Pharmacology, Haydarpaşa, Istanbul.

(**) Marmara University, Sch. of Pharmacy, Dept. Pharmaceutical Technology, Haydarpaşa, İstanbul·0

(***) Kasımpaşa Marine Hospital, Dept. Pharmacology, Kasımpaşa, İstanbul.  

Pages, 97-102. Abstract | PDF (664KB)


Quantitative Determination of Chloramphenicol in Milk by Differential Pulse Polarography

Nejat ALTINİĞNE *, M. E. Şengün ÖZSÖZ**, Ferzan LERMİOĞLU***

* E.Ü. Ecz. Fakültesi Besin Analizi Bilim Dalı, Bornova IZMIR

** E.Ü. Ecz. Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Bornova IZMIR

*** E.Ü. Ecz. Fakültesi Farrnasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Bornova IZMIR

Pages, 103-106. Abstract | PDF (424KB)


Spectral Analysis of Some 3,6-Disubstituted-2 (3H)-Benzoxazolones

Dilek Demir EROL, Hakkı ERDOGAN, Hülya AKGÜN

Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Pharmaceutical Cheınistry Dept. 06100 Sıhhiye-Ankara, TURKEY

Pages, 107-110. Abstract | PDF (392KB)


Scientific Reviews

Antidiabetik Aktiviteli Bitkilerin Araştırılmasında Kullanılan Biyolojik Yöntemler

Yelda AKÇOŞ*, Nurten EZER*

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye-ANKARA.

Pages, 111-119. Abstract | PDF (964KB)


Mikrosüngerler

E. YAZICI*, H. Süheyla KAŞ, A. Atilla HINCAL*

* Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakütesi, Farmasötik Teknoloji A.B.D., 06100, Sıhhiye-ANKARA.

Pages, 121-128. Abstract | PDF (864KB)


Propranolol

Özlem KIŞLAL*, Nevin ÇELEBİ*

(*) Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Etiler – 06330 – Ankara

Pages, 129-137. Abstract | PDF (1016KB)


 

Leave a Comment