1985 – Volume 10, Issue 3

CONTENTS

BİLİMSEL TARAMALAR
Küçük Miktarlarda Katı Etken , Madde İçeren , Karışımların , Hazırlanmasındaki Teknolojik Özellikler

Kandemir CANEFE(*) Asuman ERCAN(*)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Tandoğan -Ankara.

Pages, 168-182. Abstract | PDF (3048KB)


Selektif Antienflamatuvar Etkili Nonasidik Poliaril Yapıdaki Heterosiklik Bileşiklerin Yapı-Etki İlişkileri

İsmail YALÇIN(*) Esin ŞENER(*)

(*) A. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan – Ankara

Pages, 183-194. Abstract | PDF (2784KB)


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Kanda Kurşunun Diferansiyel Puls Anodik Sıyırma Voltametrisi ile Ölçülmesi

Suna TOPTAN(*) İsmail TOPUZOGLU(**) Aytekin TEMİZER(***)

(*) S.S.Y. Bakanlığı Etimesgut Halk Sağlığı Laboratuvarı Ankara

(**) H. Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Hacettepe-Ankara

(***) H. Ü. Eczacı k FaküJtesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Hacettepe – Ankara

Pages, 195-200. Abstract | PDF (1256KB)


3,6-Diaçi1-2(3H)-Benzoksazo1on1arın Antibakteriyel Etkileri Üzerinde Çalışmalar

Hakkı ERDOGAN(*) Nuran YULUG(**)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Hacettepe · Ankara

(**) H.Ü. Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hacettepe – Ankara

Pages, 201-206. Abstract | PDF (1120KB)


Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Eritromisin Stearat Tabletleri Üzerinde Araştırmalar

Murat ŞUMNU(*) Semiha ÇAKIR(**)

(*) HaceUepe Üniversitesi Eczacı Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı, Hacettepe ·Ankara

(**) Karadeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Trabzon

Pages, 207-220. Abstract | PDF (2640KB)


BİYOYARARLANIM DOSYASI

Eritromisin

M. Murat ŞUMNU(*) A. Atilla HINCAL(*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Hacettepe -Ankara

Pages, 221-225. | PDF (1034KB)


ECZACILIK ve BİLGİSAYAR

Zehir Kontrol ve İlaç Bilgi Danışma Hizmetlerinde Bilgisayar

A. Yekta ÖZER(*)

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Hacettepe – Ankara.

Pages, 226-232. | PDF (1600KB)


BİLİM HABERLERİ

OTC (REÇETESİZ SATILAN) PREPARATLARDA TRANSDERMALE KAYIŞ

(*) Hülya Karakoç, (G. Ü. Eczacılık Fakültesi, Anabilim Dalı, Etiler -Ankara) tarafından American Pharmacy NS 24 Oct. 1984’den çevrilmiştir.

Pages, 233-236. | PDF (768KB)


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ III. ULUSLARARASI FARMASÖTİK TEKNOLOJİ SİMPOZYUMU

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası III. Farınasötik Teknoloji Simpozyumu Sekreterliği Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Hacet tepe· ANKARA

Pages, 237-238. | PDF (312KB)