2021 Cilt 46, Sayı 2

İçindekiler, Sayı kapağı, Yayın Kurulu
Bu sayı Haziran 2021’de elektronik olarak yayınlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

Araştırma Makaleleri


46(2).pdf

Ferulik Asidin Sıçanlarda İzoniazidle İndüklenen Hepatotoksisiteye Karşı Koruyucu Etkileri

Ahmad AHMADIPOUR* , Fariba SHARIFIFAR** , Hussein ANANI*** , Somayyeh KARAMI-MOHAJERI****°

* ORCID: 0000-0001-7987-3872 Pharmaceutics Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran,
** ORCID: 0000-0003-1792-3760 Herbal and Traditional Medicines Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran,
*** ORCID: 0000-0002-4770-3008 Faculty of Allied Medical Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran,
**** ORCID: 0000-0001-6256-6550 Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran,

° Corresponding Author; Somayyeh KARAMI-MOHAJERI,
Tel: +98 34 31325239, Fax: +98 34 31325003, e-mail: s_karami@kmu.ac.ir

Pages 119-128,  Öz , PDF (408 KB)

Pirinç Kepeği Takviyesi, Karbon Tetraklorürle İndüklenen Sıçanların Testis ve Karaciğerinde GSH Seviyelerini Artırır

Dwirini Retno Gunarti* , Dewi Sukmawati** ° , Mochammad Kamal Nasser*** , Teuku Abdi Zil Ikram**** , Rizqi Nanda Pribawa***** , Dwi Anita Suryandari******

* ORCID ID: 0000-0002-1990-0098, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
** ORCID ID: 0000-0003-3777-8118, Department of Histology, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
*** ORCID ID: 0000-0002-9895-8019, Undergraduate student, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
**** ORCID ID: 0000-0003-1109-4893, Undergraduate student, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
***** ORCID ID: 0000-0002-0984-925X, Undergraduate student, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
****** ORCID ID: 0000-0003-2711-8335,Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

° Corresponding Author; Dewi Sukmawati, MD., Ph.D.
Phone: +62 21 3146129, e-mail: ds_histoui@outlook.com; dewi.sukmawati@ui.ac.id

Pages 129-138,  Öz , PDF (267 KB)

Bariatrik Cerrahi Olmuş Obezite Hastalarında GSTM1 ve GSTT1 Polimorfizmlerinin Araştırılması

Abdulkadir Ünsal* , Hakan Buluş** , Onur Dirican*** , Serpil Oğuztüzün**** , Doğan Öztürk***** , Mehmethan Cihan****** , Ahmet Oğuz Ada******* , Mümtaz İşcan********

* ORC ID: 0000-0002-7989-4232, University of Health Sciences; Keçiören Training and Research Hospital; General Surgery Department; Ankara/Turkey
** ORC ID: 0000-0001-7439-8099, University of Health Sciences; Keçiören Training and Research Hospital; General Surgery Department; Ankara/Turkey
*** ORC ID: 0000-0003-0511-6611, Kırıkkale University Faculty of Science; Department of Biology; Kırıkkale/Turkey
**** ORC ID: 0000-0002-5892-3735, Kırıkkale University Faculty of Science; Department of Biology; Kırıkkale/Turkey
***** ORC ID: 0000-0003-1754-9246, University of Health Sciences; Keçiören Training and Research Hospital; General Surgery Department; Ankara/Turkey
****** ORC ID: 0000-0001-8701-754X, University of Health Sciences; Keçiören Training and Research Hospital; General Surgery Department; Ankara/Turkey
******* ORC ID: 0000-0001-9987-0572, Ankara University Faculty of Pharmacy Department of Toxicology; Ankara/Turkey.
******** ORC ID: 0000-0001-5839-4987, Cyprus International University, Faculty of Pharmacy, Lefkoşe, Turkish Republic of Northern Cyprus.

° Corresponding Author; Hakan BULUŞ
Tel.: +90-312 356 90 00 / 1158, e-mail : hakan_bulus6@hotmail.com

Pages 139-146,  Öz , PDF (152 KB)

Hidroksiklorokin: SARS-CoV-2’ye Karşı Kemoprofilaksi İçin Potansiyel Aday Bileşiklerin Tanımlanması Yönünde Benzerlik Araştırması ve Yapı Tabanlı Sanal Tarama

Shravan Kumar PASWAN°*† , Virendra NATH***† , Pritt VERMA** , Arun Pratap SIKARWAR**** , Sudhir K. VERMA*****

* ORCID: 0000-0002-2729-6257, CSIR-National Botanical Research Institute, Lucknow, Uttar Pradesh, India
** ORCID: 0000-0003-1433-2623, CSIR-National Botanical Research Institute, Lucknow, Uttar Pradesh, India
*** ORCID: 0000-0003-1367-7144, Central University of Rajasthan, Ajmer, India
**** ORCID: 0000-0001-5322-3951, Department of Zoology, Dayalbagh Educational Institute, Agra, Uttar Pradesh, India
***** ORCID: 0000-0002-7713-2250, Department of Chemistry, Dayalbagh Educational Institute, Agra, Uttar Pradesh, India
† Equally contributed authors

° Corresponding Author; Shravan Kumar PASWAN
e-mail: paswanshravan@gmail.com

Pages 147-158,  Öz , PDF (1016 KB)

Derleme Makaleleri
Tirozin Kinaz İnhibitörü Bileşiklerin Tasarımı ve Antikanser Etki Mekanizmaları

Süreyya ÖLGENº* , Ahmet Mesut ŞENTÜRK**

* ORCID: 0000-0002-0725-8413, Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 10. Yıl Cad. No:45 Topkapı/ İSTANBUL
** ORCID: 0000-0001-6818-6161, Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 10. Yıl Cad. No:45 Topkapı/ İSTANBUL

º Corresponding Author: Süreyya Ölgen
Tel: 444 8 276, Fax: 90 212 416 46 46, e-mail: solgen@biruni.edu.tr

Pages 159-178,  Öz , PDF (686 KB)

Varfarin ve Bitkisel Ürünlerle Etkileşimi: Vaka raporları, Preklinik ve Klinik Çalışmalar

İçim GÖKKAYA* , Tuğba SUBAŞ** , Gülin RENDA***° , Ufuk ÖZGEN****

* ORCID: 0000-0003-0803-2886, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD, Trabzon, TÜRKİYE
** ORCID: 0000-0002-0956-6567, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD, Trabzon, TÜRKİYE
*** ORCID: 0000-0001-6323-0338, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD, Trabzon, TÜRKİYE
**** ORCID: 0000-0001-9839-6717, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD, Trabzon, TÜRKİYE

º Corresponding Author: Gülin RENDA
Phone: 04623778830 – 05323331133; e-mail: gulingurhan@yahoo.com

Pages 179-202,  Öz , PDF (313 KB)

Laktasyon Döneminde Bitkisel Ürün Kullanımı

Ayperi PAYAS* , Ayçe ÇELİKER**º

* ORCID NO: 0000-0002-6625-7947, Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Hacettepe University, Ankara,
** ORCID NO: 0000-0001-6753-6844, Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Hacettepe University, Ankara,

º Corresponding Author: Ayçe ÇELİKER
Phone: 0312-305 21 33, Fax: 0312-305 20 39, e-mail: aycelike@hacettepe.edu.tr

Pages 203-244,  Öz , PDF (229 KB)

Bağımlılık Yapan Maddelerin Gebelik Döneminde Kullanımının Değerlendirilmesi

Ayçe ÇELİKER*º , Damla BOLAT**

* ORCID NO: 0000-0001-6753-6844, Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Hacettepe University, Ankara, 06100
** ORCID NO: 0000-0003-3824-3393, Department of Pharmaceutical Technology-Cosmetology, Faculty of Pharmacy, Hacettepe University, Ankara, 06100

º Corresponding Author: Ayçe ÇELİKER
Tel: 0312-305 21 33, Fax: 0312-305 20 39, e-mail: aycelike@hacettepe.edu.tr

Pages 225-250,  Öz , PDF (281 KB)