2022 Cilt 47, Sayı 2

İçindekiler, Sayı kapağı, Yayın Kurulu
Bu sayı Haziran 2022’de elektronik olarak yayınlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

Araştırma Makaleleri

47(2).pdf

Bosentan Monohidratın Çözünürlüğünü Artırmak için Liyofilizasyon ve Püskürtmeli Kurutma Tekniklerinin Yeterliliği: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Safvan Ali CHEMBAN*, Lakhvir KAUR**o, Gurjeet SINGH***,
Ravi Kumar DHAWAN**** Anureet KAUR***** and Lovepreet SINGH******

* ORCID: 0000-0001-7054-022X, Department of Pharmaceutics, Khalsa College of Pharmacy, Amritsar, Punjab, India
** ORCID: 0000-0001-8091-2365, Department of Pharmaceutics, Khalsa College of Pharmacy, Amritsar, Punjab, India
*** ORCID: 0000-0003-4399-4693, Department of Pharmaceutics, Khalsa College of Pharmacy, Amritsar, Punjab, India
**** ORCID: 0000-0002-8587-6807, Department of Pharmacology, Khalsa College of Pharmacy, Amritsar, Punjab, India
***** ORCID: 0000-0002-2158-9569, Department of Pharmaceutics, Khalsa College of Pharmacy, Amritsar, Punjab, India
****** ORCID: 0000-0003-3217-9431, Department of Pharmaceutics, Khalsa College of Pharmacy, Amritsar, Punjab, India

° Corresponding Author: Dr. Lakhvir Kaur
Department of Pharmaceutics, Khalsa College of Pharmacy, Amritsar
E-mail: lakhvir86@gmail.com

Sayfalar 129-150,  Öz , PDF (2.752 KB)

Alloxan Nedenli Diyabetik Sıçanlarda Hepatik ve Renal Hasarı İyileştirmek İçin Ekmek Meyvesi (Artocarpus altilis) Yaprak Ekstresinin Potansiyel Kullanımı

Hesty SETİAWATİ*, Yulia Yusrini DJABİR**o, Hardi HARDİ***, Subehan LALLO****, Muhammad Husni CANGARA*****

**ORCID: 0000-0001-5705-4737, Hasanuddin University, Graduate Program, Faculty of Pharmacy, Makassar, Indonesia
** ORCID:0000-002-5891-7247, Hasanuddin University, Department of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Makassar, Indonesia
*** ORCID: 0000-003-0599-1854, Hasanuddin University, Graduate Program, Faculty of Pharmacy, Makassar, Indonesia
**** ORCID 0000-003-1746-1682, Hasanuddin University, Department of Pharmaceutical Science and Technology, Faculty of Pharmacy, Makassar, Indonesia
***** ORCID: 0000-002-5160-8265, Hasanuddin University, Faculty of Medicine, Department of Anatomical Pathology, Makassar, Indonesia

° Corresponding Author: Yulia Yusrini DJABİR

Hasanuddin University, Department of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Makassar, Indonesia
e-mail: yuliayusrini@unhas.ac.id

Sayfalar 151-160,  Öz , PDF (758 KB)

Keratomikoz Tedavisi İçin Flukonazol Yüklü Elastik Lipozom Bazlı Jelin Tasarımı ve Karakterizasyonu

Ravika NANDA*, Mehak**, Ramandeep Singh NARANG***, Jasjeet Kaur NARANG****°

* ORCID ID: 0000-0003-3676-3221, Department of Pharmaceutics, Khalsa College of Pharmacy, Amritsar, India
** ORCID ID: 0000-0002-1673-6384, Department of Pharmaceutics, Khalsa College of Pharmacy, Amritsar, India
*** ORCID ID: 0000-0002-2036-3883, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, Sri Guru Ram Das Institute of Dental Sciences and Research, Amritsar, India.
****° ORCID ID: 0000-0002-2265-7711, Department of Pharmaceutics, Khalsa College of Pharmacy, Amritsar, India

° Corresponding Author: Dr. Jasjeet kaur Narang

Department of Pharmaceutics, Khalsa College of Pharmacy, Amritsar, India

Tel. 7837221174, e-mail: jasjeet2975@yahoo.com

Sayfalar 161-174,  Öz , PDF (620 KB)

Farelerde Karragenanla İndüklenmiş Pençe Ödem Modelinde Metronidazol Tedavisinin Anti-inflamatuvar Aktivitesinin Değerlendirilmesi

Inci KAZKAYASI*°, Gokcen TELLI**

*ORCID: 0000-0003-1159-9680, Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, Ankara, Turkey
** ORCID: 0000-0003-0028-6769, Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, Ankara, Turkey

° Corresponding Author: Inci KAZKAYASI

Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, Ankara, Turkey
e-mail: inci.kazkayasi@hacettepe.edu.tr

Sayfalar 175-182,  Öz , PDF (293 KB)

H9C2 Kardiyomiyositlerde Yüksek Glikoz Bağlantılı Toksisiteye Karşı Elajik Asitin Koruyucu Etkisinin İncelenmesi

Elham KESHAVARZI*, Azadeh AMINZADEH**,***,°

* Student Research Committee, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
** ORCID: 0000-0001-8293-1180 Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
*** Pharmaceutics Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

° Corresponding Author: Azadeh AMINZADEH, Ph.D.,

Assistant Professor of Pharmacology, Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

Tel: +98-34-31325247, Fax: +98-34-31325003, e-mail: a.aminzadeh@kmu.ac.ir; azadehaminzadeh@yahoo.com

Sayfalar 183-192,  Öz , PDF (393 KB)

Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı: Eczacılık Öğrencileri ile Bir Çalışma

Nilay TARHAN*°

* ORCID ID: 0000-0002-3085-1178, Izmir Katip Celebi University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy Management, Izmir, Turkey.

° Corresponding Author: Nilay Tarhan

Izmir Katip Celebi University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy Management, Izmir, Turkey.

Tel. +90 232 329 35 35 /6121, e.mail: nilay.tarhan@ikcu.edu.tr

Sayfalar 193-200,  Öz , PDF (156KB)

Gelişmiş Gen Teslimatı için Katyonik Yüklü Manyetik Nanopartiküllerin İmalatı ve Değerlendirilmesi

Hasan AKBABA*°, Gülşah EREL-AKBABA**, Ayşe Gülten KANTARCI***

* ORCID: 0000-0001-9273-6346,Ege University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biotechnology, İzmir, Turkey
** ORCID: 0000-0003-3287-5277, Izmir Katip Celebi University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biotechnology, İzmir, Turkey
*** ORCID: 0000-0001-8813-5353, Ege University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biotechnology, İzmir, Turkey

° Corresponding Author: Hasan AKBABA

Ege University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biotechnology, İzmir, Turkey
Tel. +90 5354026155, e.mail: hasan.akbaba@ege.edu.tr

Sayfalar 201-212,  Öz , PDF (621KB)

Seboreik Dermatite Karşı Kozmetik Bir Nanoemülsiyon: Geliştirme, Karakterizasyon ve Etkinlik

Feda DALO*, Fatma Gülgün YENER**°, Ebru ALTUNTAŞ***, Sibel DÖŞLER****

* ORCID ID: 0000-0002-4113-4596, Istanbul University, Department of Pharmaceutical Technology, Istanbul, Turkey,
** ORCID ID: 0000-0002-7234-0034, Istanbul University, Department of Pharmaceutical Technology, Istanbul, Turkey,
*** ORCID ID: 0000-0003-2902-5554, Istanbul University, Department of Pharmaceutical Technology, Istanbul, Turkey,
**** ORCID ID: 0000-0001-5223-4755, Istanbul University, Department of Pharmaceutical Microbiology, Istanbul, Turkey,

° Corresponding Author: Fatma Gülgün Yener

Istanbul University, Department of Pharmaceutical Technology, Istanbul, Turkey
Tel. +90 212 440 02 91, Fax: +90 212 440 02 52,
e.mail: gulgun.yener@istanbul.edu.tr

Sayfalar 213-230,  Öz , PDF (273KB)

Aminotiyazollerin Benzimidazol, Benzotiyazol, Benzofuran ve Naftofuran Türevlerinden Yeni Bileşiklerin Sentezi Ve Antimikrobiyal Etkilerinin Değerlendirilmesi

Zafer ŞAHİN*°, Büşra Işıl TOK**, Erol AKGÜN***, Ayşegül ÇAŞKURLU****, Leyla YURTTAŞ*****, Barkın BERK******, Şeref DEMİRAYAK*******

* ORCID: 0000-0002-5976-676X, Department of Pharmaceutical Chemistry, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey, 34815
** ORCID: 0000-0002-1619-1732, Department of Pharmaceutical Chemistry, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey, 34815
*** ORCID: 0000-0001-7391-6157, Department of Pharmaceutical Chemistry, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey, 34815
**** ORCID: 0000-0001-7277-920X, Department of Pharmacognosy, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey, 34815
***** ORCID: 0000-0002-0957-6044, Department of Pharmaceutical Chemistry, Anadolu University, Eskisehir, Turkey, 26210
****** ORCID: 0000-0001-6047-2796, Department of Pharmaceutical Chemistry, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey, 34815
******* ORCID: 0000-0002-0841-1299, Department of Pharmaceutical Chemistry, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey

° Corresponding Author: Zafer Şahin

Department of Pharmaceutical Chemistry, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey
Tel. +90 2166815100, Fax: 2125317555, e.mail: zsahin@medipol.edu.tr, sahinzfr@gmail.com

Sayfalar 231-240,  Öz , PDF (273 KB)

Derleme Makaleleri
İlaç Endüstrisinde Proses Validasyonu ve Tasarımla Kalite (QbD) Yaklaşımı

Filiz OZUL*, Kübra Rabia CAN**, Serkan BİLGİÇ***, Sevda ŞENEL****, º

* ORCID: 0000-0002-2791-0616, Turkish Medicines and Medical Devices Agency, Head of Inspectorate , 06520-Ankara, Turkey
** ORCID: 0000-0001-7392-9775, Turkish Medicines and Medical Devices Agency, Head of Inspectorate, 06520-Ankara, Turkey
*** ORCID: 0000-0001-8781-1399, Turkish Medicines and Medical Devices Agency, Head of Inspectorate, 06520-Ankara, Turkey
**** ORCID: 0000-0002-1467-3471, Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology, 06100-Ankara, Turkey,

º Corresponding Author: Sevda ŞENEL

Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology, 06100-Ankara, Turkey
Phone: +90 312 310 12 41, E-mail: ssenel@hacettepe.edu.tr

Sayfalar 241-264,  Öz , PDF (509KB)

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Kullanılan Exendin-4 ve Exendin-4’ün Alternatif Uygulama Yolları İçin Güncel Yaklaşımlar

Merve ÇELİK TEKELİ*°, Yeşim AKTAŞ**, Nevin ÇELEBİ***

* ORCID ID: 0000-0002-5234-8434, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 38238, Kayseri
** ORCID ID: 0000-0002-3427-6078, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 38238, Kayseri
*** ORCID ID: 0000-0002-6402-5042, Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 06790, Ankara

º Corresponding Author: Merve ÇELİK TEKELİ

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 38238, Kayseri
Tel: +90 352 207 66 66 / 28381, Fax: +90 352 437 91 69, e-posta: mervecelik@erciyes.edu.tr

Sayfalar 265-280,  Öz , PDF (440 KB)

Leave a Comment