Amaç ve Kapsam

FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD) tarafından yılda üç sayı olarak yayınlanan (Nisan, Ağustos ve Aralık) açık erişimli, ücretsiz ve hakemli bir dergidir.

FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi’nde, sağlık ve ilgili alanlarda İngilizce yazılmış orijinal araştırma makalesi ve derleme makaleleri yayınlanabilir. Derginin hedef kitlesi, eczacılık bilimleri ile ilgili alanlarda uzman olan profesyonellerdir. FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi, eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri, ilaçla ilgili multidisipliner çalışmaları; yüksek bilimsel değere sahip makaleler yayınlayarak okurlarına iletmeyi amaçlar.

Kişilerin özgün çalışma alanından yaptıkları ve kaynaklar bölümünde çalışmalarını kaynak gösterdikleri derleme makaleleri öncelikli tercih nedenidir.

Editör

Prof.Dr. Nesrin GÖKHAN – KELEKÇİ, Editor,

FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi

e-mail: fabadankara@gmail.com