İletişim

Editör

Prof.Dr. Nesrin GÖKHAN – KELEKÇİ, Editor,

FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

06100, Sıhhiye-ANKARA

e-mail: fabadankara@gmail.com