Editör Kurulu

Dergi Sahibi

Ayşegül KÖROĞLU Ankara Üniversitesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Baş Editör

Nesrin GÖKHAN KELEKÇİ
Hacettepe Üniversitesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Alan Editörleri

Selen ALP
Fatma Sezer ŞENOL DENİZ
Sibel İLBASMIŞ TAMER
Suna SABUNCUOĞLU
Ankara Üniversitesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Gazi Üniversitesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Gazi Üniversitesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Teknik Editörler

Gökçen TELLİ
Vahap Murat KUTLUAY
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Biyoistatistik Editörü

Hatice Yağmur Zengin Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Dil Edisyonu: Grammarly programı aracılığıyla alan editörleri ve teknik editörler tarafından ilgili dilin yazım kurallarına uygunluğu değerlendirilmektedir.

Danışma Kurulu

Almira RAMANAVİČİENĖ
Alper GÖKBULUT
Ashok K. SHAKYA
Aygin EKİNCİOĞLU
Ayşe KURUÜZÜM UZ
Bharat JHNAWAR
Bülent KIRAN
Ceyda Tuba ŞENGEL TÜRK
Chia-Yi TSENG
Didem DELİORMAN ORHAN
Emel Öykü ÇETİN UYANIKGİL
Filiz BAKAR ATEŞ
Francesco EPIFANO
Gerard LIZARD
Gökçe CİHAN ÜSTÜNDAĞ
Gökçen EREN
Hande GÜRER ORHAN
Hasan Abougazar YUSUFOĞLU
Hasan KIRMIZIBEKMEZ
Ikhlas KHAN
Işıl ÖZAKCA GÜNDÜZ
İnci Selin DOĞAN
Leyla YURTTAŞ
Melike H. ÖZKAN
Meltem ÜNLÜSOY
Merve BACANLI
Merve BECİT
Mesut SANCAR
Ming-Wei CHAO
Muharrem ÖLÇER
Natalizia MICELI
Özlem Nazan ERDOĞAN
Sevda ŞENEL
Sevtap AYDIN DİLSİZ
Suryakanta SWAIN
Şükrü BEYDEMİR
Tuba İNCEÇAYIR
Tuğba TÜYLÜ KÜÇÜKKILINÇ
Tuğçe YEŞİL
Uğur TAMER
Vu Dang HOANG
Wolfgang SCHUHLY
Vilnius Üniversitesi, Nanoteknoloji ve Materyal Bilimleri Merkezi Vilnius, Litvanya
Ankara Üniversitesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Al Ahliyya Amman Üniversitesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Amman, Ürdün
Hacettepe Üniversitesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Hacettepe Üniversitesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Lovely Professional Üniversitesi, Farmasötik Bilimler, Punjap, Hindistan
Ege Üniversitesi, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Ankara Üniversitesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Chung Yuan Christian Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, Taoyuan, Tayvan
Gazi Üniversitesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Ege Üniversitesi, Farmasötik Teknolojii Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Ankara Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
G. D’Annunzio” Üniversitesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Chieti-Pescara, İtalya
Burgundy Üniversitesi, Tıp ve Sağlık Araştırmaları Fransız Enstitüsü, Dijon, Fransa
İstanbul Üniversitesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Gazi Üniversitesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Ege Üniversitesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
King Saud Üniversitesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Riyad, Suudi Arabistan
Yeditepe Üniversitesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Missipsippi Üniversitesi, Doğal Ürün Araştırmaları Ulusal Merkezi, A.B.D.
Ankara Üniversitesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
Anadolu Üniversitesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Hacettepe Üniversitesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Ankara Üniversitesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
Marmara Üniversitesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Chung Yuan Hristiyan Üniversitesi, Biyobilim Teknolojisi Anabilim Dalı, Taoyuan, Tayvan
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
Messina Üniversitesi, Kimya ve Biyoloji Anabilim Dalı, Messina, İtalya
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Hacettepe Üniversitesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Hacettepe Üniversitesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
The Assam Kaziranga Üniversitesi, Farmasötik Bilimler Anabilim Dalı, Assam, Hindistan
Anadolu Üniversitesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Gazi Üniversitesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Hacettepe Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Marmara Üniversitesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Gazi Üniversitesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Hanoi Eczacılık Üniversitesi, Analitik Kimya ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Hanoi, Vietnam
Graz Üniversitesi Farmasötik Bilimler Enstitüsü, Farmakognozi Anabilim Dalı, Graz, Avusturya