Değerlendirme ve Hakemlik Süreci

Dergiye gelen makaleler editör /editör yardımcı(lar)ı tarafından biçimsel ve bilimsel bir ön incelemeye tabi tutulur. Bilimsel ve biçimsel ön değerlendirmeyi geçemeyen makaleler kesinlikle kabul edilmez.

Makale ile birlikte, intihal raporunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Genel olarak intihal raporu %20’nin üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

Ön incelemeden geçen makaleler baş editör/editör yardımcı(lar)ı tarafından en az iki uzman hakeme gönderilerek bilimsel olarak değerlendirilmesi sağlanır.

Değerlendirme süreci tamamlanan ve dergide yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayınlanma sırasına dergi editör/editör yardımcı(lar)ı makalelerin geliş tarihine göre karar verir.

Makale değerlendirme süreçleri ortalama 60 gün içinde tamamlanır.

Makalenin değerlendirilmesi ile ilgili yazışmalar sadece sorumlu yazar ile yapılır.