Değerlendirme ve Hakemlik Süreci

Dergiye gelen makaleler editör /editör yardımcı(lar)ı tarafından biçimsel ve bilimsel bir ön incelemeye tabi tutulur. Bilimsel ve biçimsel ön değerlendirmeyi geçemeyen makaleler kesinlikle kabul edilmez.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen tüm yazılar makale dilinin değerlendirilmesi amacıyla editörler tarafından Grammarly programı ile intihalin değerlendirilmesi amacıyla yazarlar tarafından gönderilmiş olan iThenticate intihal engelleme programına ait intihal raporu ile kontrol edilir. İntihal taraması sonucuna göre yazılar reddedilebilir. Genel olarak intihal oranı %20’den fazla olan makaleler kabul edilmez.

Ön incelemeden geçen makaleler baş editör/editör yardımcı(lar)ı tarafından en az iki uzman hakeme gönderilerek bilimsel olarak değerlendirilmesi sağlanır.

Değerlendirme süreci tamamlanan ve dergide yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayınlanma sırasına dergi editör/editör yardımcı(lar)ı makalelerin geliş tarihine göre karar verir.

Makale değerlendirme süreçleri yaklaşık 45 gün içinde tamamlanır.

Makalenin değerlendirilmesi ile ilgili yazışmalar sadece sorumlu yazar ile yapılır.