1981 – Volume 6, Issue 1

CONTENTS

KLlNİKDE ECZACININ GÖREVLERİ

Dr. Hayat ALKAN*

 Prof. Dr. Enver İZGÜ*

*  A.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmosötik Teknoloji Kürsüsü.

Pages, 5-7. | PDF (592KB)


 

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINDA İLAÇLARIN YOL AÇTIĞI DEĞİŞİKLİKLER

Doç. Dr. Aysen KARAN(*)

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Klinik Analiz Bilim dalında Biyokimya
Öğretim Üyesi

 

Pages, 8-10. | PDF (796KB)


İLAÇLARIN TERATOJEN ETKİSİ

Prof. Dr. Suna DURU(*)

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi Analitik Toksikoloji ve Bromatoloji Bilim Dalı Başkanı .

Pages, 11-12. | PDF (504KB)


SIK GÖRÜLEN İLAÇ ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM VE ANTİDOT TEDAVİSİNİN PRENSİPLERİ

Prof. Dr. Nevin VURAL

 

Pages, 13-16. | PDF (908KB)


İlaç Abrospsiyonunun Besin ve Sıvı Miktarı Tarafından Etkilenmesi

Prof. Dr. Suna DURU

 

Pages, 17-19. | PDF (708KB)


BİYOKİMYANIN KLİNİK ECZACILIKTAKİ ÖNEMİ

Pror. Dr. Gazanfer BİNGÖL

 

Pages, 20-21. | PDF (428KB)


TETRASİKLİNLER(*)

Prof. Dr. Mekin TANKER

(*) FABAD’ın düzenlediği *Klinik Eczacılık* Seminerleri sırasında anlatılan *Antibiyotikler*
konusu zaman azlığından dolayı Tetrasiklinler ve Penisilinlerle sunulmuştur.

 

Pages, 22-27. | PDF (1212KB)


Biyofarmasötik ve Klinik Farmakokinetik

Doç. Dr. İlbeyi Ağabeyoğlu (*)

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Kürsüsü.

 

Pages, 28-31. | PDF (664KB)


FAMAKOKİNETİK ETKİLEŞMELERİN MEKANİZMA VE ÖRNEKLERİ

Prof. Dr. Suna DURU

 

Pages, 32-41. | PDF (2660KB)


INTRAVENÖZ ÇÖZELTİLERE KATILAN İLAÇLAR ARASINDA FARMASÖTİK GEÇİMSİZLİKLER

Prof. Dr. Enver İZGÜ

 

Pages, 42-48. | PDF (1524KB)

 


İLAÇLARDA ÇOCUKLAR İÇİN EMNİYETLİ AMBALAJLAMA CHILD SAFETY – PACKAGING

Günsel Bayraktar-Alpmen
İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasi ve Teknolojisi Kürsüsü,İstanbul

(*) İ.Ü . İstanbul Tıp Fakültesi 5. Kongresinde tebliğ edilmiştir.

 

Pages, 54-64. | PDF (2520KB)

 


FARMASÖTİK PREPARATLARDAKİ VE YARDIMCI MADDELERDEKİ ASBEST BULAŞMASI VE BİRLİKTE GETİRDİĞİ SORUNLAR

Dr. Pharm. Tamer BAYKARA

 

Pages, 65-68. | PDF (932KB)

 


KÜTLE SPEKTROMETRİSİ

Dr. Feyyaz ONUR

 

Pages, 69-72. | PDF (784KB)

 


FABAD Haberleri:

 

 

Pages, 73. | PDF (176KB)